Bloggarkiver

Hvem skal ut?

Fredag, snart taco-tid og hva er vel bedre enn en Hvem-skal-ut-oppgave? En gjenganger den siste tiden har vært følgende poeng: Uber eier ingen biler, Facebook skaper ikke innhold, Airbnb eier ingen hotellrom og Alibaba eier ingen egne produkter. Men hold an litt. Selv om selskapene ved første øyekast virker ”like”, er det ett selskap som skiller seg vesentlig fra de andre tre. Dagens oppgave blir derfor: Hvem skal ut?   I Core Group gjør vi alltid egne analyser i forbindelse med oppdrag, og vi følger utviklingen til de største teknologiselskapene tett. Ta gjerne kontakt dersom ditt selskap vil vite mer om hvordan ny teknologi og store internasjonale aktører plutselig kan

Konsulenter – kompetanseheving eller ren utgiftspost?

De siste 3 årene har det jevnlig vært artikler som setter spørsmålstegn ved konsulenters innblanding og bidrag i søknadsprosessen til det offentlige virkemiddelapparatet. Kritikken som har kommet absolutt berettiget, men det har vært lite fokus på det underliggende problemet: gapet mellom den kompetansen gründere og SMBer faktisk har, det kompetansekravet som indirekte blir stilt i søknadskriteriene og det mandatet det offentlige virkemiddelapparatet har til å bistå SMBer og gründere. Svaret på spørsmålet om hvordan SMBer og gründere kan fylle det gapet, er ofte konsulenter. Det er mange muligheter til å søke offentlige midler for bedrifter som har et bra prosjekt. Innovasjon Norge har alt fra støtteordninger for gründere (Markedsavklarings- og

Boom for helse-apper

Det forventes at 1,75 milliarder personer har en smarttelefon i løpet av 2014, hvilket utgjør 39% av alle mobilbrukere. Ser vi på videre vekst, forventes dette tallet å nå 2 milliarder i 2015 og i løpet av 2017 antas det at rundt 49%, halvparten av alle mobilbrukerne, har en smarttelefon. Det er ikke tvil om at med disse tallene på antall smarttelefonbrukere, er markedet for apper enormt. Med smarttelefoner vil softwareselskapene og apputviklere ha tilgang til millioner av nye kunder og brukere. Ifølge en analyse fra mobile analytics-selskapet Flurry er det en spesielt stor vekst innen helse-apper, og bruken av helse-apper har skutt i været i 2014. MyFitnessPal som er en av de mest populære helse-appene

The Programmatic Promise

Dersom du enda ikke har fått med deg evolusjonen Programmatic Advertising, er det virkelig på tide å få opp øynene. Denne metoden er en vital del av markedsførings- og salgsstrategien innenfor rammen for digital markedsføring. Programmatic utgjør ifølge Magna Global i dag cirka 25% av det nordiske online mediemarkedet, og er også den digitale kanalen som vokser raskest. Fenomenet ble skapt som et resultat av behovet for å kontrollere displayinventar, inkludert web og mobil. Utviklingen av Programmatic-kjøp åpnet et globalt marked for skalerbar styring av målgrupper, gjennom økt effektivitet via brukt av algoritmer. Disse algoritmene ligger til grunn for seleksjonen av mediekjøp, som baseres på data om forbrukeratferd, demografisk statistikk

Vil bankene lære av media- og telekombransjens feil?

Bankene står foran store endringer i årene som kommer, og siste tilskudd for å underbygge denne trenden er lanseringen av iPhone 6 og avdukingen av Apples mobile betalingsløsning. Apple har holdt tilbake  på støtte for NFC-teknologi i tidligere modeller, men dette endrer seg med seneste tilskudd til iPhone-familien. I tillegg har Apple fått med seg betalingsgiganter som American Express, Mastercard og Visa med på laget i tillegg til kjeder som CVS og Walgreens. Med 800 millioner brukere som allerede har lagt inn sine kredittkortopplysninger i iTunes kan lanseringen av iPhone 6 potensielt fungere som katalysatoren som bringer mobil betaling til massemarkedet. Apple er ikke alene om å utfordre den tradisjonelle

When Payment Processing Becomes A Commodity

One of the big subjects of discussion in the banking industry earlier this year was the publication of the Millennial Disruption Index, stating that millennials view banks as irrelevant and placing traditional retail banking at the highest risk of disruption compared to other B2C industries. Accenture’s Banking 2020 report confirms this and draws a parallel to the challenges the telecom industry faced 20 years ago and states that non-banks will take a third of incumbent banks revenues by 2020. With the rise of mobile wallets, peer-to-peer payment, micro lending and various personal finance tools, the banking industry faces a new breed of competitors from the technology industry. Notable examples include

Hvilken betydning får Google for forsikringsbransjen?

Google’s mission is to organize the world’s information and make it universally accessible and useful. Slik lyder Googles ord. Når det gjelder innsamling og organisering av informasjonen, er Google langt på vei til å befeste sitt hegemoni gjennom registrering av 6 milliarder daglige unike søk (2013) og indeksering av over 50 milliarder nettsider. Det som gjenstår å se, er hvordan denne informasjonen blir gjort universelt tilgjengelig, og til hvilken pris denne blir brukbar. En bransje som har særlig nytte av tilgang på all verdens informasjon er forsikringsbransjen. Hittil har Google lykkes best med å kapitalisere på denne informasjonen gjennom  søkeordsannonsering via sin tjeneste AdWords. Forsikring og andre finansielle tjenester er de

Digital transformasjon i den norske bokbransjen

Som en del av Core Groups analyser av hele TMT-markedet har vi sett nærmere på bokbransjen. I en fersk analyse Core Group har gjennomført, basert på informasjon fra rundt 40 forlag med omsetning på over 10 millioner, ser vi at forlagsbransjen i Norge er konsolidert og domineres av et lite antall store etablerte aktører som har kontroll på hele verdikjeden, fra forfatter og bok til butikk. Denne verdikjeden utfordres nå av digitaliseringen, og bransjens tradisjonelle verdikjede får stadig større konkurranse fra den digitale verdenen. Bokbransjen i Norge er ikke som andre bransjer, og har ulike særregler. Bøker er fritatt for merverdiavgift, det gjelder foreløpig ikke e-bøker, og Staten har ulike

Er skattelette for tidligfaseinvestorer elefanten i rommet?

Det er for lengst opplest og vedtatt at det er kapitaltørke for oppstartsbedrifter i Norge, og regjeringens foreslåtte løsning på dette er en innovasjonsbørs der idéer møter penger. Dette høres ut som et fantastisk vinn-vinn scenario, men virkeligheten er dessverre ikke så enkel. Karl-Christian Agerup uttaler i en kommentar til e24 at er dette et blindspor, og en svært risikabel vei å begi seg ut på. Jeg er i midlertid kun delvis enig i Agerup, og mitt største ankepunkt er at det presenteres ingen alternativ løsning. I tillegg til de utfordringene som Agerup påpeker, er det intet nytt ved en innovasjonsbørs. Det finnes allerede en rekke møteplasser og ”innovasjonsbørser” i dag

Digital transformasjon i den globale TV-industrien påvirker den norske tv-produksjonsbransjen

TV-industrien som helhet gjennomgår i disse dager en digital transformasjon hvor disruptive teknologier som Apple TV, Roku 3, Chromecast og Amazon Fire TV utgjør en trussel for lineær tv-titting og for TV-kanalene. Den digitale utviklingen og fremveksten av “VOD” og strømmetjenester som Netflix, HBO, Hulu, Youtube og Amazon har allerede endret medie- og seervanene våre. Vi beveger oss vekk fra lineært tv-konsum på én plattform, til at vi selv velger når og på hvilken plattform vi ønsker å konsumere innholdet. Dette har allerede gitt seg utslag i at spesielt yngre demografiske grupper ser stadig mindre på tradisjonell TV. Som konsekvens av dette endrer merkevareannonsørene strategiene sine for å nå konsumentene