Bloggarkiver

Kabeloperatørene har dårlig tid

Kabeloperatørene er enige i at Over-The-Top-tjenester (OTT) er en trussel mot den nåværende forretningsmodellen i industrien. For selve nettverket betyr OTT-tjenester som Apple TV, nett-TV fra de ulike TV-kanalene og aktører som Comoyo en stor belastning. Båndbredden som trengs for å sikre en akseptabel QoS (Quality of Service, best-effort-filosofien døde med YouTube), tvinger telekom- og kabelaktørene i Norge til å oppgradere nettverket svært ofte. På toppen av det; faktum er at OTT-aktører parasitterer på infrastrukturen som operatører tilrettelegger – for å så konkurrere nettopp med dem med lavere priser fordi de ikke har en infrastruktur å bygge eller vedlikeholde. Hvordan har kabeloperatørene reagert så langt? Stort sett defensivt. Mens OTT-aktører

Telekom på dypt vann

Core group er svært skeptiske til bærekraftigheten til dagens norske telekom-bransje. Våre analyser viser at bransjen ikke har noen melkeku lenger og taper terreng i forhold til software-bransjen. Kun 1/3 av telekom-selskapene i vår analyse har en tilfredsstillende avkastning i forhold til et normalt avkastningskrav på investert kapital. Bakteppet for denne lave verdiskapingen er at veksten i form av økt markedspenetrasjon er i ferd med å flate ut, eller – som for i segmentene fasttelefoni og SMS – gå inn i en fase med negativ utvikling. Videre viser det seg at inntektspotensialet fra nye IP-baserte tjenester som IP-TV, Maskin-til-Maskin-kommunikasjon, Unified Communication og andre Cloud-baserte tjenester ikke tilfaller de tradisjonelle telekom-aktørene.