Bloggarkiver

Velferdsteknologi i Norge vil domineres av globale aktører

Når nye teknologier slår igjennom og flytter pengestrømmer og skaper nye verdier er det rom for nye aktører til å etablere seg eller for etablerte aktører til å sette opp nye forretningsområder. I økende grad ser vi at det ikke bare er nye, men utenlandske aktører som seiler opp som vinnerne også i det som tradisjonelt sett har vært lokale eller nasjonale markeder. Som eksempel innen digitaliseringen av medier ser vi at de tradisjonelle mediene taper annonseinntekter delvis til nye heldigitale nasjonale aktører som Nettavisen, men hovedsakelig til Google og Facebook. Telenor forsøkte seg med strømmingstjenester gjennom Comoyo og var tidlig ute lokalt, men ble raskt utkonkurrert av Netflix da

Why do projects fail?

… and how easy is project recovery? Project failure facts and figures are in the eye of the beholder unless the statistics are granulated into a level that explains the exact science behind the numbers. Failure percentages vary from 40 to 80 percent and are, logically and primarily, based on qualitative information gathered through interviews. This percent of failed projects, whether it be 40 or 80, is a tragedy and is an indication that the project management profession as a whole has a lot of work to do in the times to come! But which are the main reasons why projects fail? Through studies of three similar analyses conducted within

1/3 av norske telecomoperatører destruerer verdi for sine eiere

Core group har gjort en analyse av verdiskapingen i det norske telecom-markedet. Analysen har sett på 2010-regnskapstallene til 86 norske telecomoperatører med omsetning over 10 millioner. Selskapene omfatter både netteiere og tjenestetilbydere innen både bredbånds- mobil- og fasttelefonisegmentene. Selskapenes verdiskaping er analysert ved hjelp av en ROIC- (“Return On Invested Capital”) modell, og analysen viser at 31 av selskapene har negative ROIC, 27 selskaper har ROIC mellom 0 og 10%. De resterende 28 selskapene har ROIC over 10%. Dette betyr at 1/3 av selskapene destruerer verdi for sine eierne. Videre betyr dette at kun 1/3 av selskapene har en tilfredsstillende avkastning i forhold til et normalt avkastningskrav. Det er med

Et paradigmeskifte ingen snakker om

I sommer skjedde et paradigmeskifte de færreste medier har omtalt. Internett er for første gang rangert som den viktigste nyhetskilden for nordmenn. TV har lenge vært viktigst når Ola og Kari skal holde seg oppdatert, men er nå for første gang slått av internett. Radio har holdt seg stabilt lenge, mens avis de siste årene har redusert sin relevans som nyhetskilde, illustrert i diagram nedenfor. (Kilde: medienorge.no og TNS Gallup) Vi ser fremdeles på TV, hører radio og leser aviser, men nå oftere med internett som kanal. De siste års utbredelse av bredbånd, pc-er, smarttelefoner og nettbrett, samt overkommelige priser på teletjenester har gjort dette mulig. Vi har tilgang til internett