Bloggarkiver

Resultatfokus, relasjonsfokus eller noe midt imellom?

Mange bedrifter i dag har et stort press på resultatfronten, men evner ikke alltid å levere i forhold til forventningene.  Hva gjør man da?  Utøver man diktatorisk lederskap og truer de ansatte til å levere i form av lange arbeidsdager og korte tidsfrister, eller kaller man inn til allmøte og tar en hyggelig prat over en kopp kaffe før de ansatte igjen går hjem til sitt og sine? Det finnes selvsagt en mellomting, men dessverre er det slik at balansegangen er vanskelig å nå.  I tillegg varierer den fra bransje til bransje, fra bedrift til bedrift, fra avdeling til avdeling og fra leder til leder. Hvor skal man legge listen?