Bloggarkiver

Why do projects fail?

… and how easy is project recovery? Project failure facts and figures are in the eye of the beholder unless the statistics are granulated into a level that explains the exact science behind the numbers. Failure percentages vary from 40 to 80 percent and are, logically and primarily, based on qualitative information gathered through interviews. This percent of failed projects, whether it be 40 or 80, is a tragedy and is an indication that the project management profession as a whole has a lot of work to do in the times to come! But which are the main reasons why projects fail? Through studies of three similar analyses conducted within

Finanskrisen har skapt en ny IT-boble

For noen uker siden ble Facebook tatt på børs (IPO på Nasdaq). Som vi alle vet, har det blitt en unektelig fiasko. Aksjeprisen har stupt fra 38 USD ved noteringen til 31,41 USD i skrivende stund. Det som virkelig er overraskende, er at internett var fullt av advarsler mot en så høy introduksjonspris i lang tid før børsnoteringen. Kritikerne pekte på både urealistiske multipler, usikre vekstutsikter, spekulative nye forretningsmodeller… Facebook er dessuten ikke et enkeltstående tilfelle. Spør aksjonærene i Zynga eller Groupon hvor fornøyde de er med post-IPO kursutviklingen i disse selskapene. Antakeligvis ikke noe særlig. Vi er midt i en ny IT-boble, en boble som nok en gang har ført til

Forholdet mellom lønnsutvikling og timeprisutvikling i IT-bransjen har nådd et kritisk punkt

Core group har analysert de 80 største norske IT-konsulentbedriftene – med et særlig fokus på å avdekke forholdet mellom lønnsutvikling og utvikling i timepriser. Analysen ser på hele verdikjeden, både IT-rådgivning, systemutvikling, samt drift- og forvaltning. Vår analyse viser at lønnsutviklingen er stadig økende, mens prisutviklingen stagnerer. Indekserte tall for de siste årene viser en prisutvikling som har stabilisert seg på knappe 1 %, mens lønnsutviklingen har en årlig vekst på 4-5 %. Trenden fremover viser også en ytterligere økning i lønnsveksten (SSB). Det er flere underliggende bransjetrender som bygger opp under denne utviklingen: Offshoring bidrar til økende prispress for leverandørene. Kundene forventer i enkelte tilfeller internasjonale priser og lokalt

Kabeloperatørene har dårlig tid

Kabeloperatørene er enige i at Over-The-Top-tjenester (OTT) er en trussel mot den nåværende forretningsmodellen i industrien. For selve nettverket betyr OTT-tjenester som Apple TV, nett-TV fra de ulike TV-kanalene og aktører som Comoyo en stor belastning. Båndbredden som trengs for å sikre en akseptabel QoS (Quality of Service, best-effort-filosofien døde med YouTube), tvinger telekom- og kabelaktørene i Norge til å oppgradere nettverket svært ofte. På toppen av det; faktum er at OTT-aktører parasitterer på infrastrukturen som operatører tilrettelegger – for å så konkurrere nettopp med dem med lavere priser fordi de ikke har en infrastruktur å bygge eller vedlikeholde. Hvordan har kabeloperatørene reagert så langt? Stort sett defensivt. Mens OTT-aktører

When Scrum fails

David Andersen used his Meetup talk i Oslo last week to describe a start-up’s journey from Scrum to a more Kanban based way of doing things. I seldom work with start-ups, but David’s talk resonated with my experiences in contexts that have little do do with start-ups. I summarized the insight in a tweet: “The Meetup with @agilemanager yesterday reinforced my belief that Scrum works best when you are in a state that you should avoid being in” I freely admit that as tweets go, this one is pretty cryptic. A lot of people did not understand what I meant. Others stumbled into false logic and thought I was implying

Failure demand in software

A lot of people seem to like John Seddon’s concept of failure demand. Me too. But Seddon mostly talks about service delivery in areas such as call centers and housing repairs. I tend to work with software development organizations. When Seddon mentions IT, it is in the context of how the workflow systems we create end up reducing the quality of service delivery in call centers and housing repairs. After having used a number of different workflow systems over the years I too have come to the conclusion that most of them are counterproductive. But what about software development itself? Can the idea of failure demand be applied to software

Sprekker sosiale medier-boblen?

I løpet av de siste månedene, har vi sett børsintroduksjoner og aksjetransaksjoner i annenhåndsmarkedet i sosiale media-bedrifter, i første rekke i USA, på verdier vi med få unntak (eks. Google) ikke har sett siden .com-boblen sprakk i 2000.