Bloggarkiver

Velferdsteknologi i Norge vil domineres av globale aktører

Når nye teknologier slår igjennom og flytter pengestrømmer og skaper nye verdier er det rom for nye aktører til å etablere seg eller for etablerte aktører til å sette opp nye forretningsområder. I økende grad ser vi at det ikke bare er nye, men utenlandske aktører som seiler opp som vinnerne også i det som tradisjonelt sett har vært lokale eller nasjonale markeder. Som eksempel innen digitaliseringen av medier ser vi at de tradisjonelle mediene taper annonseinntekter delvis til nye heldigitale nasjonale aktører som Nettavisen, men hovedsakelig til Google og Facebook. Telenor forsøkte seg med strømmingstjenester gjennom Comoyo og var tidlig ute lokalt, men ble raskt utkonkurrert av Netflix da

1/3 av norske telecomoperatører destruerer verdi for sine eiere

Core group har gjort en analyse av verdiskapingen i det norske telecom-markedet. Analysen har sett på 2010-regnskapstallene til 86 norske telecomoperatører med omsetning over 10 millioner. Selskapene omfatter både netteiere og tjenestetilbydere innen både bredbånds- mobil- og fasttelefonisegmentene. Selskapenes verdiskaping er analysert ved hjelp av en ROIC- (“Return On Invested Capital”) modell, og analysen viser at 31 av selskapene har negative ROIC, 27 selskaper har ROIC mellom 0 og 10%. De resterende 28 selskapene har ROIC over 10%. Dette betyr at 1/3 av selskapene destruerer verdi for sine eierne. Videre betyr dette at kun 1/3 av selskapene har en tilfredsstillende avkastning i forhold til et normalt avkastningskrav. Det er med

Sprekker sosiale medier-boblen?

I løpet av de siste månedene, har vi sett børsintroduksjoner og aksjetransaksjoner i annenhåndsmarkedet i sosiale media-bedrifter, i første rekke i USA, på verdier vi med få unntak (eks. Google) ikke har sett siden .com-boblen sprakk i 2000.

Jeg er en idédreper! Er du?

Jeg er en idé-dreper! Betyr det at jeg i møter alltid sitter i et hjørne med armene i kors og sier “Nei”, “Men” og “Det har vi prøvd før?” Neida, jeg er mye mer subtil enn så, og jeg er stort sett ikke bevisst min idé-drepende adferd. Problemet er at jeg i min iver etter å virke intelligent, profesjonell og fornuftig, og i min frykt for å fremstå som dum og naiv, dreper initiativ, motivasjon og ideer underveis! Og jeg er ikke alene om det. Når jeg får velmente, gode forslag fra en kollega, er ofte min umiddelbare reaksjon å kontre den. Hvorfor? For å forsvare at ikke jeg allerede

Sju forutsetninger for innovasjon i din virksomhet

1. Finn ut hva kundene dine trenger Forstå kundenes behov – det de trenger er ikke nødvendigvis det de sier de vil ha. En brukerundersøkelse hadde ikke kunnet danne grunnlag til et helt nytt produkt som iPhone i sin tid. Det nye må vises frem for at folk skal forstå at de trenger det. Kvalitative intervjuer gir mye informasjon billig og raskt, men det er gjennom å eksperimentere og å observere kunden at du uhildet forstår behovet deres. Del det du finner med alle i organisasjonen, dine samarbeidspartnere og ikke minst kunder! 2. Forstå hva virksomheten din kan Forstå hva som er virksomhetens kjernekompetanse, og hva som gjør dere unike.

Så du tror rutiner dreper kreativitet? Vi kan ikke innovere uten!

Dette er en historie fra virkeligheten. “The names and places have been changed to protect the innocent (and the guilty)”. Et skipsverft på vestlandet produserte glassfiberplater, en ny teknologi på 80-tallet. Den nye administrerende direktøren var levende opptatt av kvalitet, og ønsket å innføre noe helt nytt i dette verftet – rutinebeskrivelser av alle kjerneoppgaver. Samtale mellom administrerende direktør og skiftleder på plateproduksjonen: – Jeg vil gjerne at du lager en arbeidsbeskrivelse for produksjon av plater i glassfiberarmert plast. – Arbeidsbeskrivelse? – Ja, en beskrivelse av hva du gjør når du lager platen. – Hvorfor det? Det er jo helt rett frem! – Vi må sikre kvaliteten i arbeidet, og