Bloggarkiver

Så du tror rutiner dreper kreativitet? Vi kan ikke innovere uten!

Dette er en historie fra virkeligheten. “The names and places have been changed to protect the innocent (and the guilty)”. Et skipsverft på vestlandet produserte glassfiberplater, en ny teknologi på 80-tallet. Den nye administrerende direktøren var levende opptatt av kvalitet, og ønsket å innføre noe helt nytt i dette verftet – rutinebeskrivelser av alle kjerneoppgaver. Samtale mellom administrerende direktør og skiftleder på plateproduksjonen: – Jeg vil gjerne at du lager en arbeidsbeskrivelse for produksjon av plater i glassfiberarmert plast. – Arbeidsbeskrivelse? – Ja, en beskrivelse av hva du gjør når du lager platen. – Hvorfor det? Det er jo helt rett frem! – Vi må sikre kvaliteten i arbeidet, og