Vi styrker norske bedrifters konkurransekraft.

Core Group har fokus på mulighetene som ligger i konvergensen mellom teknologi-, media- og telekommunikasjon. Vår ambisjon er å skape konkrete endringer som gir kundene verdi. Dette handler om å gå inn i kjernen av hver enkelt kundes situasjon, fremfor å komme opp med ferdigtenkte løsninger.

Vi tar utgangspunkt i en faktabasert analyseprosess der vi kartlegger kundenes reelle utfordringer. Dette gir oss et solid grunnlag for å gi gode råd om videre utvikling av bedriften. På dette grunnlaget er vi komfortable med å utfordre ledere og ledergrupper på strategier og valg.

Core Group leverer også omstillings- og forretningsutviklingsprosjekter til private bedrifter der vår fag- og bransjekompetanse gir oss kompetansefortrinn.

 • Core Group AS
  Parkveien 53 B
  0256 Oslo

  Dan Vigeland, Managing partner
  Epost: dan@coregroup.no
  Mobil: +47 93 24 82 86

  Twitter
  @core_group

  LinkedIn
  LinkedIn Page

 • Kontakt oss