Vi styrker norske bedrifters konkurransekraft.

Core Group er et strategi- og rådgivningsmiljø med fokus på mulighetene som ligger innenfor det fremvoksende digitale landskapet. Våre kunder er investorer, teknologibedrifter og bedrifter som blir sterkt påvirket av den digitale utviklingen, eksempelvis bank, forsikring, handel og tjenesteytende bedrifter.

Vår ambisjon er å skape konkrete endringer som gir kundene verdi. Dette handler om å gå inn i kjernen av hver enkelt kundes situasjon, fremfor å komme opp med ferdigtenkte løsninger.

Vi bistår investorer med eierstrategi, identifikasjon av gode investeringsobjekter innenfor digitale bransjer, kjøp, salg og verdiutvikling av bedrifter, samt operasjonell bistand til eksisterende porteføljeselskaper. I noen tilfeller tar vi aktivt eierskap i bedrifter vi arbeider med gjennom vårt søsterselskap, Core Venture.

Vi bistår teknologibedrifter med eierstrategi, forretningsstrategi, kapitalinnhenting, kommersialisering og vekst. Vårt utgangspunkt er en faktabasert analyseprosess der vi kartlegger bedriftens strategiske posisjon og mulighetsrom. Dette gir oss et solid grunnlag for å gi gode råd om videre utvikling av bedriften. På dette grunnlaget er vi komfortable med å utfordre ledere og ledergrupper på strategier og valg.

Vi bistår etablerte banker, forsikringsselskap, handelsbedrifter, mediebedrifter og andre tjenesteytere med digital transformasjon. I dette arbeidet har vi et strategisk- og forretningsorientert perspektiv på digital strategi og transformasjon. Det betyr at vi tar et helhetlig ansvar for transformasjonsarbeidet, både mot forretning, marked og teknologi.

Vårt konkurransefortrinn er innsikt i det digitale landskapet, teknologiutvikling, bransjekonvergenser og disrupsjon på et globalt nivå, kombinert med et perspektiv på hva dette betyr for lokale bedrifter.

Core Group restruktureres sommeren 2015 som et nettverk av frittstående senior konsulenter.

 • Core Group AS
  Oslo

  Steinar Svalesen, Styreleder
  Epost: steinar@coregroup.no
  Mobil: +47 95728490

  Twitter
  @core_group

  LinkedIn
  LinkedIn Page

 • Kontakt oss