Bloggarkiver

Lykkelig i skyen?

Skytjenester er i ferd med å gå fra ”hype” til prefererte løsning for mange. Spesielt de siste par år har vi merket en holdningsendring hos IT-ledere som uttrykker at de nå først ser på muligheten for skybaserte tjenester framfor tradisjonelle løsninger ved nyanskaffelser. Det er en generell trend mot  økt industrialisering innen IT, og her er skytjenester sammen med offshoring viktige drivere. Både Infrastrukturtjenester (IaaS), Plattformtjenester (PaaS) og Programvaretjenester (SaaS) har betydelig vekst. Ifølge oppdaterte tall fra Gartner vokser nå markedet for skytjenester til bedriftsmarkedet med 17,3% årlig, og forventes å nå en totalomsetning på USD 294 mrd i 2018. I følge den samme undersøkelsen er totalmarkedet for SaaS-løsninger i

Han hadde rett – It doesn’t matter!

Det er nå 10 år siden Nicholas Carr publiserte sin artikkel med denne overskriften i Harvard Business Review. Artikkelen fikk stor oppmerksomhet – og provoserte mange IT-ledere og –synsere. Vi trodde på og hevdet ITs strategiske betydning for virksomheter og hvordan IT ville bidra til å skape konkurransefordeler – og så kommer det en professor fra et av verdens mest prestisjefulle universitet og påstår at IT er uten betydning? Debatten gikk lenge og i mange fora – mang en IT-leder søkte argumentene for at Carr tok fullstendig feil. Gartner måtte ha ”ekstrabemanning” for å ta i mot alle henvendelsene fra frustrerte it-ledere – og selv husker jeg godt en frisk

Service.. as a Service

In the early 1990’s, outsourcing became mainstream. It started with business critical application servers. Businesses didn’t have to have them in their office buildings anymore, but could free up expensive raised floor space and buy a resilient server park from someone else. Then there came desktop outsourcing. You could buy a PC per persona, including an estimated number of help-tickets, printer services and fixes. Then there was application management systems. No need to fix bugs in your applications anymore, since a service level agreement regulated upgrades, bugs and even more functionality. Gradually delivered by resources from other countries. At lower wages. At other shores. Offshoring, rightshoring, smartsourcing. You could pay

Offshoring redder norske arbeidsplasser

Core groups undersøkelse av 352 norske programvareleverandører viser at norske programvarebedrifter klarte å beholde lønnsomheten under finanskrisen i 2008/2009 til tross for at omsetningsveksten forsvant. Under .com-krisen på begynnelsen av 2000-tallet var dette ikke tilfellet; da forsvant både vekst og lønnsomhet, og en rekke bedrifter gikk konkurs.

Er din bedrift klar for fremtiden?

Min hypotese er at bedrifter som tar hensyn til teknologi- og bransjetrender når de definerer sine strategier og målbilder, lykkes bedre enn bedrifter som har et mer operasjonelt perspektiv. Denne hypotesen bekreftes langt på vei av Core groups analyse av 352 norske programvarebedrifter. Følgende megatrender er etter vår oppfatning de viktigste innenfor IT-/programvare:

Hvilken offshoringmodell passer for deg?

Det finnes i hovedsak fire modeller for offshoring. Alle modellene har sine fordeler og ulemper, ingen av modellene passer for alle. Spørsmålet blir da – hvilken modell skal du velge? Svaret er som alltid – det kommer an på. Innenfor direkte offshoring finnes det to muligheter. Du kan enten etablere en egen enhet offshore eller benytte en offshore-leverandør. Ved å etablere en egen enhet tar bedriften ansvar for både leveranse og integrasjon. Dette er en krevende modell som forutsetter at bedriften har sterk kompetanse både på integrasjon, leveranse og offshoring som område. Flere norske programvarehus og IT-leverandører benytter denne strategien for å kunne levere raskere og drifte billigere enn de

Hvor godt kjenner du din offshore-partner?

Under finanskrisen forsvant et enormt antall bedrifter i lavkostland så å si over natten. For eksempel «forsvant» 10 % av USAs leverandører (overseas) i perioden fra januar til februar 2009, og det gikk opp for mange vestlige bedrifter at de likevel ikke kjente sine offshore-partnere så godt som man trodde. I fagmiljøet går debatten nå på hvordan man kan sikre seg mot at det samme skal skje igjen. En gruppe mener at det eneste som nytter, er økt kontroll, dokumentasjon og revisjon. Jeg vil hevde at dette virker mot sin hensikt; det at man får flere tall og rapporter, gjør ikke at innholdet i dem blir kvalitativt bedre. I tillegg

Fredrik Härén om kunnskap og globalisering

Fredrik Härén er en inspirererende foredragsholder som har spennende tanker om globalisering, innovasjon og kreativitet. I dette foredraget adresserer han et svensk publikum, men min påstand er et situasjonen er den samme, om ikke enda mer alvorlig i Norge, der utfordringene og mulighetene som ligger i den aksellererende globaliseringen om mulig har sunket inn i enda mindre grad.

Lokale IT-konsulenter under press

Markedet for IT-konsulenter består av mange forskjellige typer aktører, men samtlige baserer seg på en eller flere av følgende fire modeller. 1) Salg av enkeltkonsulenter, 2) Salg av IT-tjenester, 3) Salg av IT-løsninger, 4) IT-basert transformasjon av et forretningsområde eller en funksjon. Generelt kan vi si at enkeltstående konsulenter, konsulentformidlere, og lokale systemutviklere/integratorer selger enkeltkonsulenter og tjenester, mens middels store og store systemintegratorer fokuserer på salg av løsninger. Transformasjonsprosjekter er det bare de mest profesjonelle systemintegratorene og managementkonsulentene som har evne til å gjennomføre. Frem til nå har situasjonen vært oversiktlig og lønnsom for de fleste aktørene i bransjen. Gjennomsnittlig resultatmargin for lokale konsulentselskaper med fokus på systemutvikling har ligget i intervalet 10% til

Tre steg til fornuftig offshoring

Offshoring som fenomen har fått et rufsete rykte i mange organisasjoner og kretser, og det er ikke på noen måte underlig når flere studier viser at minst 50 % av alle organisasjoner som offshorer sine prosesser, mislykkes i å oppnå de finansielle og organisasjonelle målene de satte seg før de gikk i gang. Min erfaring er at dette skyldes meget slett og – i flere tilfeller – total mangel på forarbeid, til tross for at det pr. i dag fins flere velprøvde metoder og rammeverk for å identifisere hvordan man bør og ikke bør gå frem dersom man ønsker å offshore deler av bedriftens forretningsprosesser. I det påfølgende vil jeg