Bloggarkiver

Programmatic: Nok snakk – på tide å agere!!

Det er ingen tvil om at dagens annonsemarked blir mer og mer fragmentert, med et stort antall nisjede spesialister innenfor ulike disipliner. Denne utviklingen gjør rollen som mediekjøper mer kompleks og stiller i økende grad krav til innsikt for å optimalisere ROI for markedsbudsjettet. I praksis handler det om å bevege seg bort fra å budsjettere i siloer for eksempelvis søk og display, og mot en overgripende plan der man kan ta ut synergier mellom kanalene. Den internasjonale konkurransen blir stadig mer tilspisset, nye forretningsmodeller etablerer seg, og annonsørene vender seg bort fra de tradisjonelle kanalene og velger nye løsninger. Disrupsjonen er et faktum, og til tross for mindre og enkeltstående

The Digital Limbo

Inkorporert i utallige strategiske opsjoner, visjoner og forretningsplaner verden rundt har digitalisering og transformasjon blitt fundamentalt for bærekraftig konkurranseevne. Men samtidig som det digitale teppet dekker stadig større deler av verden, er det mange som ikke får hendene rundt utviklingen. Og dersom strategien rundt digitalisering ikke navigeres korrekt, vil organisasjonsendringer i en slik skala kunne være blyloddet som senker skipet. Altså kan en strategisk nødvendighet også bli undergangen for operasjonell drift om håndtert feilaktig, og kravene til forståelse av hvordan digitalisering og transformasjon skal inkorporeres i praksis, er derfor i økende grad substansielle. Digital.Transformasjon Digitalisering er definert som konvertering av lyd og bilde til et format som kan prosesseres av

Ett nytt konkurranselandskap for norske konsumentbanker

I Core Groups siste analyse; Digital transformasjon av Retail Banking har vi sett på hvordan ny teknologi disrupter bankbransjen, og hvordan dette påvirker både enkeltbankers forretningsmodeller og eksisterende bransjestrukturer. I analysen har vi blant annet sett nærmere på hvordan norske konsumentbanker blir satt under press fra en rekke etablerte aktører fra helt andre bransjer, som ønsker å integrere seg i verdikjeden gjennom å levere enkle banktjenester direkte til forbrukere. I Norge har bransjestrukturen vært relativt konsentrert, men er nå i ferd med å fragmenteres med flere nye aktører på vei inn. Dette kan være alt fra mobiloperatører som allerede har en grunnleggende infrastruktur og kundedata, men som trenger å levere ”over-the-top”-tjenester

Content is King, after all

Vi går inn i de siste dagene av året, og hvis vi begynner å se oss litt tilbake, så har 2013 virkelig vært året som har bevist at ”Content is King”. Vi vet allerede at vi ikke lenger bare søker etter innhold, men at merkevarer og produkter sørger for at innholdet også finner oss. Vi kommer til å se flere eksempler på at bedrifter i større og større grad innser at de kan benytte seg av sine egne kanaler, produkter og innhold for å koble seg helt frem til forbrukerne. De er ikke lenger avhengig av å benytte seg av en tredjepart, som TV og radio, eller av å kjøpe seg

Skjer overgangen fra papir til digital raskt nok for de tradisjonelle mediene?

Mediebransjen kjemper en tøff kamp for å posisjonere seg digitalt, der hvor veksten og fremtiden ligger. Ulike digitale forretningsmodeller prøves ut, og mulighetene er mange. Konkurransen er tøff, ikke minst fra de internasjonale aktørene. For å lykkes må fokuset være tydelig og klart, og ikke minst må nødvendige utviklingsressurser frigjøres. Hodepinen til aktørene som kommer fra ”papirverden”, er at de ennå har flest papirlesere, og de største inntektskildene – annonser og opplag – kommer fortsatt fra papirmediet. Det forventes et fortsatt press på disse inntektskildene, og det igjen betyr ytterligere effektiviseringstiltak for å opprettholde resultatmarginen. Slik det ligger an i dag, er det vel bare VG og Dagbladet som har

De verdiløse Android-brukerne

De er mange, men er de lønnsomme? Android har størst markedsandel på smarttelefoner og nettbrett, men bør ikke være førstevalget for den som vil tjene penger. Det er ingen hemmelighet at Android har en langt større markedsandel for mobile enheter enn Apples iOS. Strategy Analytics’ tall for Q3 2013 viser faktisk at Androids markedsandel er kommet opp i 81,3% mens iOS faller til 13,4%. For øvrig har Windows Phone nær fordoblet sin markedsandel til 4,1%. Men hvor interessant er det egentlig å sammenligne lavkost-enheter solgt i Kina, med iPhone 5, 5S og 5C? Android er ikke bare Nexus og Samsungs Galaxy-serie, det er i langt større grad billige telefoner med

Fusjoner og oppkjøp – en risikosport

Som leder av en bedrift med vekstambisjoner finnes det to alternative strategier for vekst, organisk eller strukturell. En vanlig oppfatning er at organisk vekst er mer kompleks, tar lenger tid og er vanskelig å måle, mens strukturell vekst gjennom fusjoner og oppkjøp er en raskere og enklere vei til vekst, men er mer kapitalkrevende på kort sikt. Til tross en signifikant nedgang i årene etter finanskrisen, med 2013 som et nytt bunnpunkt for M&A-aktivitet, setter mange ambisiøse bedrifter sin lit til oppkjøp for å sikre vekst. På kort sikt vil også en aggressiv oppkjøpsstrategi i mange tilfeller kunne akselerere en omsetningsvekst. Dersom bunnlinjen i tillegg ikke faller under null, er

Sol, sommer og gratisapper

Appene på din telefon sier noe om hvem du er. Bare ved en rask titt blir det tydelig om du er sportsfanatiker, en gamer eller vinelsker. Men hvilke apper du velger sier også noe om din toleranse for reklame og hvorvidt du velger å betale for innhold direkte eller indirekte gjennom å akseptere annonser. Mange apper er tilgjengelig både i en gratisversjon med annonser og en betalt der du slipper annonseringen. Hvis du virkelig hater reklamen kan du ofte betale 7 eller 14 kroner og bli kvitt reklamen og ofte få ekstra funksjonalitet. Så hva velger du? Tall fra analysebyrået Flurry indikerer at 90% av app-bruken på iOS-plattformen er i

Bruker mediebransjen riktige løpesko og har de meldt seg på riktig løp?

Det handler om å komme seg raskt videre. Det totale reklamemarkedet krymper (4% første kvartal i følge IRM) og har falt kontinuerlig de siste seks kvartalene, og det går knallhardt utover trykte medier som magasiner, dags- og ukepresse. De digitale inntektene er ikke i nærheten av å kompensere for bortfallet. I DN 18.mai sier nyutnevnte konsernsjef, Are Stokstad, i Amedia at bransjen har undervurdert markedsdynamikken. Det ene mediehuset etter det andre melder om dårligere resultatutvikling så langt i 2013. Core Groups medie-analyse viser at etter finanskrisen har mediebransjen opprettholdt inntjeningen ved å konkurrere om å være ”verdensmestre i kostnadskutt”. De må fortsette med å effektivisere og drive rasjonelt. Marginforbedring på

Alle etterspør medienes digitale strategi, men ingen spør hva deres strategi på papir er

Den ubønnhørlige trenden med stadig avskalling av papirlesere vil fortsette. Vi i Core group har gjennomført en medieanalyse som viser at avisene har mistet 20% av sine papirlesere siden toppåret 2008. Nå tyder også annonsestatistikken fra IRM på at strukturforandringen der annonsørene velger bort dagspresse til fordel for tv og digital annonsering på web og mobil, går raskere enn først forventet. Dagspressen har vært størst og hatt en markedsandel i reklamemarkedet på over 40% før finanskrisen, men estimatene viser nå at i løpet av et par år vil dagspresse- og internettannonsering ha like stor markedsandel på om lag 26%. Til nå har papiravisene langt på vei kompensert fallet i volum