Bloggarkiver

Programmatic: Nok snakk – på tide å agere!!

Det er ingen tvil om at dagens annonsemarked blir mer og mer fragmentert, med et stort antall nisjede spesialister innenfor ulike disipliner. Denne utviklingen gjør rollen som mediekjøper mer kompleks og stiller i økende grad krav til innsikt for å optimalisere ROI for markedsbudsjettet. I praksis handler det om å bevege seg bort fra å budsjettere i siloer for eksempelvis søk og display, og mot en overgripende plan der man kan ta ut synergier mellom kanalene. Den internasjonale konkurransen blir stadig mer tilspisset, nye forretningsmodeller etablerer seg, og annonsørene vender seg bort fra de tradisjonelle kanalene og velger nye løsninger. Disrupsjonen er et faktum, og til tross for mindre og enkeltstående

Fra rebelsk ungdom til moden gaselle

Hvert år presenterer DN lister over landets såkalte gasellebedrifter.  For å sikre seg status som gaselle, må selskapene kunne vise til høy omsetningsvekst og sorte tall på bunnlinjen over minimum fire år (DN). Det finnes flere eksempler på gasellebedrifter som har mestret kunststykket med å opprettholde en bratt vekstrate i flere år, en økning som gjør seg gjeldende i omsetning og antall ansatte. Den smittende entreprenørånden, engasjementet og de lyse framtidsutsiktene har fått flere investorer til å finne frem sjekkheftene, og historisk sett har slike gaselleforetak gitt dem respektabel avkastning (Bastesen). Dette betyr naturligvis ikke at samtlige hurtigvoksende foretak vil ekspandere inn i evigheten. Investorenes evne ligger her i å skille en moden gaselle fra en overivrig, rebelsk ungdom. Det finnes flere årsaker til

The Digital Limbo

Inkorporert i utallige strategiske opsjoner, visjoner og forretningsplaner verden rundt har digitalisering og transformasjon blitt fundamentalt for bærekraftig konkurranseevne. Men samtidig som det digitale teppet dekker stadig større deler av verden, er det mange som ikke får hendene rundt utviklingen. Og dersom strategien rundt digitalisering ikke navigeres korrekt, vil organisasjonsendringer i en slik skala kunne være blyloddet som senker skipet. Altså kan en strategisk nødvendighet også bli undergangen for operasjonell drift om håndtert feilaktig, og kravene til forståelse av hvordan digitalisering og transformasjon skal inkorporeres i praksis, er derfor i økende grad substansielle. Digital.Transformasjon Digitalisering er definert som konvertering av lyd og bilde til et format som kan prosesseres av

Hvordan reddes bunnlinjen i en kunnskapsbedrift?

Med stadig økende lønninger for høyt utdannet arbeidskraft i Norge ser vi tendensen til en negativ marginutvikling i markedet. Core groups analyse av det norske IT-tjenestemarkedet viser også klart at lønnsutviklingen i makedet for kunnskapsbedrifter den senere tid har tatt igjen prisutviklingen, og det har skjedd med rekordfart. Konsekvensen av den negative marginutviklingen er stadige nyheter om varslede kostnadskutt og rasjonaliseringsprogrammer for å skape en ny plattform for vekst. Men fungerer denne strategien for kunnskapsbedrifter? Med mennesker og kompetanse som primære innsatsfaktor er forholdende ofte vesentlig mer komplekse enn i tradisjonelle industrier, der frihetsgradene for effektiviseringstiltak er vesentlig bredere. I en kunnskapsbedrift er mulighetsrommet svært snevert og begrenser seg i stor grad

Drep et møte!

Siste uken før ferien var rolig, med kunder og kolleger på ferie, eller i samme modus som meg – med tid til refleksjon over halvåret som var gått, analysere resultater og samle løse tråder. Denne første uken etter ferien er også relativt rolig, med tid til å snakke lenge med kolleger, få tak i den nøkkelpersonen som ellers alltid er utilgjengelig, drodle rundt nye tanker man har fått etter en tid borte fra jobben, og med tid til å planlegge neste sesongs oppgaver og mål. Dette er en periode der man kan fokusere på det som er viktig, og ikke bare det som haster. “Fra neste uke begynner det igjen”,

Why do projects fail?

… and how easy is project recovery? Project failure facts and figures are in the eye of the beholder unless the statistics are granulated into a level that explains the exact science behind the numbers. Failure percentages vary from 40 to 80 percent and are, logically and primarily, based on qualitative information gathered through interviews. This percent of failed projects, whether it be 40 or 80, is a tragedy and is an indication that the project management profession as a whole has a lot of work to do in the times to come! But which are the main reasons why projects fail? Through studies of three similar analyses conducted within

Failure demand in software

A lot of people seem to like John Seddon’s concept of failure demand. Me too. But Seddon mostly talks about service delivery in areas such as call centers and housing repairs. I tend to work with software development organizations. When Seddon mentions IT, it is in the context of how the workflow systems we create end up reducing the quality of service delivery in call centers and housing repairs. After having used a number of different workflow systems over the years I too have come to the conclusion that most of them are counterproductive. But what about software development itself? Can the idea of failure demand be applied to software

Betydningen av feedback loops for kunnskapsbedrifter

Jeg leste i sommer en artikkel om feedback loops i Wired, og har siden tenkt mye på hvilken betydning feedback loops har for forretningsutvikling i kunnskapsbedrifter og tjenesteytende næring. Feedback loops er, kort fortalt, en teknikk for å presentere de ansatte informasjon om egne handlinger målt opp mot en gitt kontekst med hensikt å gi tilbakemelding på hvorvidt man trenger å endre adferd eller motivere ved gode prestasjoner. For kunnskapsbedrifter og tjenesteytende virksomheter er de viktigste ressurser i mange tilfeller de  ansatte og deres prestasjoner. Forretningsutvikling i denne typen bedrifter er langsiktig av natur, enten det gjelder tjenesteutvikling, effektiviseringsarbeid eller reorganiseringer. Den potensielle konsekvensen av dette er at både ledelsen

When systems(thinkers) collide

When I come across a great thinker that opens my eyes to new ideas I always try to look for errors in their reasoning. The obvious reason to do this is as a safeguard against being carried away by new ideas that are intuitively right but actually wrong. A second reason for this scrutiny is a guiding principle of mine. If I am unable to find anything wrong in someone’s thinking it is a sure sign that I am becoming dogmatic. So when two people I greatly respect started arguing, I saw this as a good thing. Simple logic told me that at least one of them would be wrong

Are estimates worthless?

If you take a picture while on vacation, is that picture yours? You are probably thinking: “What a stupid question. Of course it is mine!” But what if a stranger had asked you to take a picture of her with her camera? Is the picture still yours?