Truls Unholt har 15 års erfaring som konsulent og rådgiver med fokus på strategi, innovasjon og teknologi for lokale og multinasjonale virksomheter. Han har spisskompetanse på finansiell- og strategisk analyse, forretningsutvikling og kommersialisering.

Truls kjenner IT-bransjen godt, og har lang erfaring med utvikling av IT-bedrifter, fra idè til kommersialisering. Han har også erfaring med forretnings- og strategiutvikling fra tjenesteytende virksomheter, i tillegg til generell prosjekterfaring fra prosjekter i en rekke andre bransjer i privat sektor. Han har også vært involvert i en rekke kommersielle og operasjonelle due diligence-prosesser inn mot teknologiobjekter.

Steinar Svalesen har mer enn 20 års erfaring fra Telecom/IT/Media bransjen med spesiell fokus de senere årene på strategisk forretningsutvikling og investeringer i vekstbedrifter.

Steinar har bygget opp, ledet og solgt selskaper i Norge og i USA. Han har et omfattende bransjenettverk og innehar flere styreverv i skandinaviske teknologibedrifter. Steinar arbeider aktivt med leveranse av tjenester innen kapitalisering og vekst, M&A, innovasjon og endringsledelse. Han er managing partner i Core Venture og har ansvaret for selskapets investeringsvirksomhet.

Henning Rokling har 20 års erfaring med selskapsledelse, prosjektledelse og styrearbeid fra en rekke spill- og teknologiselskaper rettet mot globale markeder. Han har blant annet vært administrerende direktør for 30 ansatte i spillselskapet Innerloop Studios. Henning har gode lederegenskaper og lang erfaring fra å lede krevende, tverrfaglige utviklingsprosjekter spredd på flere lokasjoner.

Han har en kommersiell innfallsvinkel og meget god forståelse av ny teknologi og muligheter som åpner seg. Han har lang erfaring med ulike forretningsmodeller for digitalt innhold. I tillegg har Henning erfaring med områder som interaksjonsdesign, insentivering og målsetting – gamification. Han besitter et bredt internasjonalt kontaktnett hos spill- og teknologiselskaper velegnet for partnersøk.

Stina Ranfelt har flere års internasjonal erfaring innenfor prosjekter som både evaluerer, bearbeider og implementerer endring i ulik skala. Hun har bred kunnskap fra analyse, strategiutvikling og organisasjonsdesign, samt kompetansestyring og omstillingsprosesser. Hennes styrke er å kombinere strategisk og kreativ tankegang for å kartlegge nye muligheter og levere konkret verdi i sine prosjekter.

Stina er en erfaren prosjektleder og har vært en sentral del, samt ledet, flere større prosjekters strategiske planlegging og implementasjon. Hun har en meget velutviklet forståelse for en rekke ulike bedriftsmessige prioriteringer og krav, med særskilt forståelse for prosessforbedring og omstiling.