Bloggarkiver

Jakten på enhjørningen i Sand Hill Road

Enhjørning (Unicorn) er amerikanske investorers begrep på en ny type digitale bedrifter som raskt oppnår en selskapsverdi over 1 milliard dollar. Kjente eksempler er Instagram, Snapchat og WhatsApp. Det er slike bedrifter Silicon Valley-investorer nå er på jakt etter, siden fondene deres stadig blir større og avkastningslogikken de må levere på er like ubønnhørlig som før. Kvalifikasjonsprosessen deres er om mulig enda mer brutal. Jeg møtte en av de ledende VC-ene i Silicon Valley rett før sommeren. Her får hver partner i gjennomsnitt 1-2 forretningsplaner hver dag, gjennomfører 1-2 møter med oppstartsselskaper i uken og gjør 1-2 investeringer i året.  En av partnerne var tydelig på at han ikke hadde

Gamification – What’s the deal?

Deloitte utnevnte i 2012 Gamification til en av de ledende teknologi-trendene i verden. Det samme året satte Gartner Inc. Gamification på sin ”Hype Cycle” sammen med Internet of Things (IOT) og Big Data. Det er spådd at Gamification kommer til å vokse til en $2,8 milliarders industri innen 2016, og at minst 70% av de 2000 største globale selskapene i verden kommer til å gamifisere minst én av sine forretningsprosesser/-systemer innen 2014. Gartner antar at gamifiserte tjenester innen B2C-markedsføring og kundelojalitet vil bli regnet som like viktig som Facebook, eBay og Amazon innen utgangen av 2015. Gamification er med andre ord spådd en stor fremtid, og det er mange som mener

Is this it?

I spesialrapporten til The Economist ”Data, data everywhere” fra februar 2010 diskuterer Craig Mundie utsagnet ”Data is becoming the new raw material of business”. I den omtalte rapporten presenteres begrepet ”Big Data”, og fenomenet predikeres å være et globalt paradigme. Hvordan Big Data skal defineres, har vært et mye debattert emne siste årene, men uansett definisjon er det et faktum at implikasjonen av Big Data har potensial til å være en av vår tids største drivkrefter for økonomisk og samfunnsmessig utvikling. Konseptet ”Big Data” er underbygget av det klassiske resonnementet om at data i seg selv er grunnlag for gode og kalkulerte beslutninger. Den markante utfordringen til denne tesen er

Velferdsteknologi i Norge vil domineres av globale aktører

Når nye teknologier slår igjennom og flytter pengestrømmer og skaper nye verdier er det rom for nye aktører til å etablere seg eller for etablerte aktører til å sette opp nye forretningsområder. I økende grad ser vi at det ikke bare er nye, men utenlandske aktører som seiler opp som vinnerne også i det som tradisjonelt sett har vært lokale eller nasjonale markeder. Som eksempel innen digitaliseringen av medier ser vi at de tradisjonelle mediene taper annonseinntekter delvis til nye heldigitale nasjonale aktører som Nettavisen, men hovedsakelig til Google og Facebook. Telenor forsøkte seg med strømmingstjenester gjennom Comoyo og var tidlig ute lokalt, men ble raskt utkonkurrert av Netflix da

Forbrukerprogramvare – hva skjer?

Når vi i Core Group gjør analyser av bedriftsstrategier, pleier vi å si at for å forstå bedriftenes egentlige strategi, må man se på hva bedriften faktisk gjør, og ikke kun hva den sier at den gjør. Én god måte for å få et grep om et selskaps faktiske strategi, er å analysere hva selskapet foretar seg av strukturelle grep, og hvilke transaksjoner selskapet har vært involvert i. I Core Groups ferskeste bransjeanalyse, som denne gangen dekker forbruker-programvare, har vi sett spesielt på de store, globale økosystemene Facebook, Apple, Google og Microsoft og deres oppkjøpsstrategier. Ved å undersøke og sammenlikne transaksjoner som økosystemene har gjennomført eller vært involvert i, har

Content is King, after all

Vi går inn i de siste dagene av året, og hvis vi begynner å se oss litt tilbake, så har 2013 virkelig vært året som har bevist at ”Content is King”. Vi vet allerede at vi ikke lenger bare søker etter innhold, men at merkevarer og produkter sørger for at innholdet også finner oss. Vi kommer til å se flere eksempler på at bedrifter i større og større grad innser at de kan benytte seg av sine egne kanaler, produkter og innhold for å koble seg helt frem til forbrukerne. De er ikke lenger avhengig av å benytte seg av en tredjepart, som TV og radio, eller av å kjøpe seg

Gjeldskrise i norske bedrifter

Teknisk gjeld er et stadig økende problem internasjonalt, og også norske bedrifter er i ferd med å bygge opp en gjeldsbalanse av enorme dimensjoner. Det viser en markedsundersøkelse Core Group har gjennomført på vegne av konsulentselskapet Antares i mai i år. Begrepet ”teknisk gjeld” er en metafor som tar utgangspunkt i å sammenlikne det å ta snarveier i systemutvikling med det å ta opp lån i en bank. Ved å låne penger kan man raskere få gjort det man ønsker (les: ta snarveier for å levere raskt til forretningssiden eller kunder), men man får med seg gjeld med renter i form av fremtidig lavere effektivitet, lengre time-to-market, større risiko og høyere

Modne oppstartsbedrifter i dødens dal

Den globale teknologiutviklingen og globalisering av lokale markeder er de viktigste drivkreftene bak fremveksten av digitale bedrifter. Oppstartsselskaper gjør lurt i å være på lag med disse megatrendene. Nesten alle gründere vi er i kontakt med, forstår dette uten videre. De fleste utdyper hvordan den ene eller begge megatrendene danner grunnlaget for forretningsidéen deres allerede på de første sidene av forretningsplanen. De globale megatrendene har imidlertid en annen implikasjon som kanskje er forstått, men i mindre grad erkjent. Siden utviklingen fortsetter uavhengig av hva enkeltaktører foretar seg, må hver enkelt aktør forholde seg til at forretningsmuligheten kan bli mindre attraktiv eller forsvinne. Vi kaller dette for mulighetsvindu, løselig oversatt fra

Bruker mediebransjen riktige løpesko og har de meldt seg på riktig løp?

Det handler om å komme seg raskt videre. Det totale reklamemarkedet krymper (4% første kvartal i følge IRM) og har falt kontinuerlig de siste seks kvartalene, og det går knallhardt utover trykte medier som magasiner, dags- og ukepresse. De digitale inntektene er ikke i nærheten av å kompensere for bortfallet. I DN 18.mai sier nyutnevnte konsernsjef, Are Stokstad, i Amedia at bransjen har undervurdert markedsdynamikken. Det ene mediehuset etter det andre melder om dårligere resultatutvikling så langt i 2013. Core Groups medie-analyse viser at etter finanskrisen har mediebransjen opprettholdt inntjeningen ved å konkurrere om å være ”verdensmestre i kostnadskutt”. De må fortsette med å effektivisere og drive rasjonelt. Marginforbedring på

En digital nåtid

Det er lørdag, det regner, og kaffen på Kaffebrenneriet er fortsatt varm. Jeg sitter og ser ut på Frognerveien og menneskene som passerer forbi. Ved  siden av meg ligger gårsdagens DN med en førsteside som øverst viser til en D2-artikkel der unge jenter forteller om «Mitt liv som Barbie», og lenger ned en artikkel om utfordringene i SAS. Spennet i temaer kunne knapt vært større. Det gjør det interessant. Vi lever i en digital nåtid. Det er to forskjellige verdener. New school meets old school. Én er tro mot en japansk personlig stilretning kalt gyaru, en såkalt anime girl. Den andre en kjent merkevare og viktig brikke i etterkrigstidens nasjonsbygging.