Bloggarkiver

Forbrukerprogramvare – hva skjer?

Når vi i Core Group gjør analyser av bedriftsstrategier, pleier vi å si at for å forstå bedriftenes egentlige strategi, må man se på hva bedriften faktisk gjør, og ikke kun hva den sier at den gjør. Én god måte for å få et grep om et selskaps faktiske strategi, er å analysere hva selskapet foretar seg av strukturelle grep, og hvilke transaksjoner selskapet har vært involvert i. I Core Groups ferskeste bransjeanalyse, som denne gangen dekker forbruker-programvare, har vi sett spesielt på de store, globale økosystemene Facebook, Apple, Google og Microsoft og deres oppkjøpsstrategier. Ved å undersøke og sammenlikne transaksjoner som økosystemene har gjennomført eller vært involvert i, har

Content is King, after all

Vi går inn i de siste dagene av året, og hvis vi begynner å se oss litt tilbake, så har 2013 virkelig vært året som har bevist at ”Content is King”. Vi vet allerede at vi ikke lenger bare søker etter innhold, men at merkevarer og produkter sørger for at innholdet også finner oss. Vi kommer til å se flere eksempler på at bedrifter i større og større grad innser at de kan benytte seg av sine egne kanaler, produkter og innhold for å koble seg helt frem til forbrukerne. De er ikke lenger avhengig av å benytte seg av en tredjepart, som TV og radio, eller av å kjøpe seg

Gjeldskrise i norske bedrifter

Teknisk gjeld er et stadig økende problem internasjonalt, og også norske bedrifter er i ferd med å bygge opp en gjeldsbalanse av enorme dimensjoner. Det viser en markedsundersøkelse Core Group har gjennomført på vegne av konsulentselskapet Antares i mai i år. Begrepet ”teknisk gjeld” er en metafor som tar utgangspunkt i å sammenlikne det å ta snarveier i systemutvikling med det å ta opp lån i en bank. Ved å låne penger kan man raskere få gjort det man ønsker (les: ta snarveier for å levere raskt til forretningssiden eller kunder), men man får med seg gjeld med renter i form av fremtidig lavere effektivitet, lengre time-to-market, større risiko og høyere

Modne oppstartsbedrifter i dødens dal

Den globale teknologiutviklingen og globalisering av lokale markeder er de viktigste drivkreftene bak fremveksten av digitale bedrifter. Oppstartsselskaper gjør lurt i å være på lag med disse megatrendene. Nesten alle gründere vi er i kontakt med, forstår dette uten videre. De fleste utdyper hvordan den ene eller begge megatrendene danner grunnlaget for forretningsidéen deres allerede på de første sidene av forretningsplanen. De globale megatrendene har imidlertid en annen implikasjon som kanskje er forstått, men i mindre grad erkjent. Siden utviklingen fortsetter uavhengig av hva enkeltaktører foretar seg, må hver enkelt aktør forholde seg til at forretningsmuligheten kan bli mindre attraktiv eller forsvinne. Vi kaller dette for mulighetsvindu, løselig oversatt fra

Bruker mediebransjen riktige løpesko og har de meldt seg på riktig løp?

Det handler om å komme seg raskt videre. Det totale reklamemarkedet krymper (4% første kvartal i følge IRM) og har falt kontinuerlig de siste seks kvartalene, og det går knallhardt utover trykte medier som magasiner, dags- og ukepresse. De digitale inntektene er ikke i nærheten av å kompensere for bortfallet. I DN 18.mai sier nyutnevnte konsernsjef, Are Stokstad, i Amedia at bransjen har undervurdert markedsdynamikken. Det ene mediehuset etter det andre melder om dårligere resultatutvikling så langt i 2013. Core Groups medie-analyse viser at etter finanskrisen har mediebransjen opprettholdt inntjeningen ved å konkurrere om å være ”verdensmestre i kostnadskutt”. De må fortsette med å effektivisere og drive rasjonelt. Marginforbedring på

En digital nåtid

Det er lørdag, det regner, og kaffen på Kaffebrenneriet er fortsatt varm. Jeg sitter og ser ut på Frognerveien og menneskene som passerer forbi. Ved  siden av meg ligger gårsdagens DN med en førsteside som øverst viser til en D2-artikkel der unge jenter forteller om «Mitt liv som Barbie», og lenger ned en artikkel om utfordringene i SAS. Spennet i temaer kunne knapt vært større. Det gjør det interessant. Vi lever i en digital nåtid. Det er to forskjellige verdener. New school meets old school. Én er tro mot en japansk personlig stilretning kalt gyaru, en såkalt anime girl. Den andre en kjent merkevare og viktig brikke i etterkrigstidens nasjonsbygging.

Kapitaltørke for såkorninvesteringer

Core group i 2010 gjorde en analyse av 350 norske IT-selskaper med omsetning på over 5 MNOK og avdekket et fellestrekk som var at mange av disse var underfinansiert. At det er kapitalbehov for IT-selskaper i tidlig fase, er intet nytt, men det som gjør seg stadig mer gjeldende, er et stadig økende fravær av venture-kapital i tidlig fase. Et nærmere ettersyn av selskapenes finansieringskilder viser at kun 7% er venture-finansiert. Dette er imidlertid ikke noe særnorsk fenomen, og en hypotese er at det har oppstått et betydelig misforhold mellom ventureselskapenes interesser og gründeres behov. Ser man på dagens IT-gründerselskaper, har disse en rekke andre egenskaper enn det som tradisjonelt

Disneys Superbia – Winner takes it all!

Det har skjedd en medierevolusjon den siste uka. Ikke lagt merke til det? Da har du nok ikke barn i aldersgrupen 7-12 år. Hvis du har det, kan du ikke ha unngått å få med deg Superbias inntog i Norge – Disneys nye sosiale nettsted for barn. I min naivitiet trodde jeg først at barns første møte med sosiale medier var facebook i trettenårsalderen. Men for et par år siden ble Moviestar Planet diskutert i et andreklasse- foreldremøte. Er det greit at barna er på Moviestar Planet? Hm? Moviestar Planet er et chatrom der man kan kle seg ut, ha små kjæledyr, lage filmer, ha virtuelle kjærester og bestevenner. Du

Bedrifter på trygd

Formålet med en bedrift er å skape overskudd for eierne. Vellykkede bedrifter skaper dessuten positive ringvirkninger som følge av økonomisk vekst, skatteinngang og høyere aktivitet i samfunnet. Vi er helt avhengige av at det skapes nye bedrifter, og at disse lykkes, for å opprettholde livskvaliteten i landet – med eller uten olje. Gjennom det offentlige virkemiddelapparatet er det satt av i størrelsesorden 10 milliarder kroner årlig til forskning, utvikling og innovasjon, for å oppnå nettopp dette. Nå viser det seg at en stor andel av midlene går til landbruk, opprettholdelse av døende industri og diverse kulturelle formål, men det blir likevel betydelige ressurser igjen til private vekstbedrifter. De aller fleste

Googlehubris

A few weeks ago there was much ado about Google+ and the figures concerning the growth of this service that the CEO of the company, Larry Page, delivered under an earnings conference call on January 19.  After delivering a row of figures that, intentionally or not, were confusing for most of the audience, it is now clear that Google+ had at that time 90 million registered users. The point is precisely the word registered.  Page did´t give concrete figures around the engagement of the users of Google+ and mixed the engagement of all Google services in one big pot.For those like me that have been following Google for a while, this