Teknisk gjeld – Tør vi snakke om det?

21.06.2013

Konsulentselskapene Antares og Core Group har gjennomført en undersøkelse blant større norske virksomheter for å danne seg et bilde av dette. Vi presenterer funn fra undersøkelsen om årsakssammenhenger, knyttet opp mot internasjonal forskning på området, og refleksjoner om løsninger på problemet sammen med deltakerne i salen.

https://www.dataforeningen.no/skaper-feighet-teknisk-gjeld.5212324-134221.html