Software 2011 – HOSHIN-plan

10.02.2011 Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo

Hanne Sorteberg holder foredrag om HOSHIN-plan - operative forretningsplaner i Schibsted.

http://www.dataforeningen.no/en-verden-i-endring-virksomhetsarkitektur-og-ledelse.4859304-172830.html