Screensailor Network meeting

03.04.2013 5:00 pm

Core Group holder foredrag om verdivurdering av IT-bedrifter

http://screensailor.com/screensailor-network-meeting/