Har estimering verdi?

31.08.2011 6:00 pm

Niklas holder foredrag på en XP meetup om estimering.