Communities in action

10.05.2010 6:00 pm

En mengde spennende aktiviteter samlet på samme sted. Sjekk <a href=»http://wiki.cantara.no/display/PE/Invitasjon+til+Communities+in+Action+2010″>programmet</a>. Niklas Björnerstedt fra Core group arrangerer ett av sporene.