Core Group utvikler mange analyser som belyser utvikling av teknologi, media- og telekom-bransjene og konvergensen mellom disse, både i forbindelse med kundeoppdrag og utvikling av våre egne bransjeanalyser. Mange av disse analysene inneholder data som har relevans ut over den opprinnelige analysen. Vi vil kontinuerlig publisere interessante data i forhold til utviklingen av teknologi-, media- og telekom-bransjene på denne siden.

Analyse av den norske programvarebransjen

Strategisk og finansiell benchmark av 352 norske bedrifter

Core Group har gjort en industrianalyse av den norske programvarebransjen. Vi har tatt utgangspunkt i 352 bedrifter fordelt på 46 bransjesegmenter. Vi har også utviklet egne segmentanalyser for ERP, Business Intelligence, e-læring og enterprise søk.

Alle analysene fokuserer på verdiskaping og strategisk posisjonering fra IT-bedriftenes perspektiv. Analysene inneholder dessuten benchmark-data som gir et godt grunnlag for å vurdere bedriftenes resultater i forhold til konkurrenter og andre relevante peer-grupper.

Kontakt for presentasjon av analysen

Truls Unholt

Analyse av den norske IT-tjenestebransjen

Strategisk og finansiell analyse av 80 norske IT-tjenestebedrifter.

Core group har gjort en industrianalyse av den norske IT-tjenestebransjen. Vi har tatt utgangspunkt i 80 bedrifter innen IT-rådgivning, systemutvikling/systemintegrasjon og drift- og forvaltning. Vi har også sett på en rekke eksterne faktorer som påvirker både bransjen som helhet og hver enkelt bedrift.

Analysen fokuserer på lønnsomhet, produktivitet og markedsutvikling fra IT-bedriftenes perspektiv. Analysene inneholder dessuten benchmark-data som gir et godt grunnlag for å vurdere bedriftenes resultater i forhold til konkurrenter.

Kontakt for presentasjon av analysen

Jone Løvvik

Analyse av den norske telekombransjen

Analyse av 86 norske telekomoperatørers verdiskaping

Core group har gjort en analyse av den norske telekombransjen. Analysen omfatter både netteiere og tjenestetilbydere innen bredbånds- mobil- og fasttelefonisegmentene, totalt 86 selskaper.

Analysen fokuserer på verdiskaping og utviklingstrekk og inneholder benchmark-data som gir grunnlag for å vurdere de enkelte selskapers resultat i forhold til bransjen som helhet og spesifikke peer-grupper.

Kontakt for presentasjon av analysen

Steinar Svalesen

Analyse av den norske mediebransjen

Analyse av 135 norske medieselskapers verdiskapning

Core group har utarbeidet en analyse av den norske mediebransjen. Analysen omfatter bransjesegmentene avis, magasiner og ukepresse, kommersiell radio og TV, totalt 135 selskaper.

Analysen fokuserer på utviklingstrekk, verdiskaping og scenarier, samt inneholder benchmark-data som gir grunnlag for å vurdere de enkelte selskapers resultat i forhold til bransjen som helhet og spesifikke peer-grupper.

Kontakt for presentasjon av analysen

Dan Vigeland

Analyse av den norske mobilprogramvarebransjen

Strategisk og finansiell benchmark av 96 norske mobilprogramvarebedrifter

Core group har gjort en industrianalyse av den norske mobilprogramvarebransjen. Vi har tatt utgangspunkt i 96 bedrifter fordelt på 4 bransjesegmenter: infrastruktur, basisteknologi, forretningsapplikasjoner og forbrukerapplikasjoner.

Analysen fokuserer på verdiskaping og strategisk posisjonering fra bedriftenes perspektiv. Den inneholder dessuten benchmark-data som gir et godt grunnlag for å vurdere bedriftenes resultater ift. konkurrenter og relevante peer-grupper.

Kontakt for presentasjon av analysen

Truls Unholt