Artikler skrevet av: Truls Unholt

Morgendagens digitale tjenester

Google og Facebook er i ferd med å ta et skikkelig grep om den digitale identiteten din. Ikke bli overrasket hvis de har planer som går langt utover den tradisjonelle, og ganske kjedelige, personverndebatten her til lands.   Hva børsverdien til Google forteller oss Børsverdien til Facebook er over tusen milliarder kroner. Google er verdt nesten det dobbelte. Dagens inntjening er ikke i nærheten av å forsvare børsverdier i denne størrelsesorden. Det betyr at de store verdiene må ligge i fremtiden. Den implisitte forutsetningen er at de på sikt lykkes med å etablere monopol eller monopollignende situasjoner som skaper monopolprofitt for eierne gjennom å knytte et stort antall forbrukere inn

Jakten på enhjørningen i Sand Hill Road

Enhjørning (Unicorn) er amerikanske investorers begrep på en ny type digitale bedrifter som raskt oppnår en selskapsverdi over 1 milliard dollar. Kjente eksempler er Instagram, Snapchat og WhatsApp. Det er slike bedrifter Silicon Valley-investorer nå er på jakt etter, siden fondene deres stadig blir større og avkastningslogikken de må levere på er like ubønnhørlig som før. Kvalifikasjonsprosessen deres er om mulig enda mer brutal. Jeg møtte en av de ledende VC-ene i Silicon Valley rett før sommeren. Her får hver partner i gjennomsnitt 1-2 forretningsplaner hver dag, gjennomfører 1-2 møter med oppstartsselskaper i uken og gjør 1-2 investeringer i året.  En av partnerne var tydelig på at han ikke hadde

Har eierne felles mål for bedriften?

De fleste teknologibedrifter har strategier og planer som angir retning for videre forretningsutvikling. Core Group arbeider mye med å hjelpe ledere og ledergrupper med å få orden på dette. Som rådgivere opplever vi imidlertid at det kan være vanskelig å implementere strategien i praksis. Når strategisamlingene er over, og strategiarbeidet dokumentert, går hver enkelt tilbake til kontoret og fortsetter som før. Strategidokumentene blir liggende i skrivebordsskuffen og gulne. En av de viktigste grunnene til dette er at det er vanskelig for ledergrupper å prioritere strategiske initiativer. Dette har flere årsaker. Mange ledere og ledergrupper undervurderer behovet for fakta og innsikt i strategiarbeidet. Uten en strukturert og faktabasert fremgangsmåte er det

Hverken EPJ eller App, men noe helt annet

Valgkampen er over. Kanskje ble vi ikke så mye klokere denne gangen heller. Og kanskje vil vi ikke merke noen større forskjell mellom den avgående og den påtroppende regjeringen. De viktige spørsmålene ble jo knapt diskutert i valgkampen. For uansett hva som skjer med den lille andelen av statsbudsjettet som er gjenstand for politisk uenighet, og uansett videre utvikling av oljefondet/bruken av handlingsregelen, vil det norske velferdssystemet komme under sterkt press i løpet av de neste 15-20 årene. De viktigste driverne er velkjente: økt levealder, offentlige pensjonsforpliktelser og ikke minst befolkningens forventninger til hva hver enkelt kan få i pensjon. Svært få har nok erkjent, i betydningen virkelig tatt innover

Modne oppstartsbedrifter i dødens dal

Den globale teknologiutviklingen og globalisering av lokale markeder er de viktigste drivkreftene bak fremveksten av digitale bedrifter. Oppstartsselskaper gjør lurt i å være på lag med disse megatrendene. Nesten alle gründere vi er i kontakt med, forstår dette uten videre. De fleste utdyper hvordan den ene eller begge megatrendene danner grunnlaget for forretningsidéen deres allerede på de første sidene av forretningsplanen. De globale megatrendene har imidlertid en annen implikasjon som kanskje er forstått, men i mindre grad erkjent. Siden utviklingen fortsetter uavhengig av hva enkeltaktører foretar seg, må hver enkelt aktør forholde seg til at forretningsmuligheten kan bli mindre attraktiv eller forsvinne. Vi kaller dette for mulighetsvindu, løselig oversatt fra

«No cure/no pay» – det er vel rimelig?

En av de viktigste faktorene for å oppnå kommersiell suksess er tilgang til vekstkapital. Tilgangen til vekstkapital for oppstartsbedrifter i Norge er begrenset. Det offentlige virkemiddelapparatet har diverse ordninger for bedrifter i tidlig fase, men før eller senere må vekstbedrifter ut å hente kapital fra profesjonelle investorer. Dette er vanskelig for de aller fleste gründere og oppstartsbedrifter, dels fordi de mangler kompetanse og erfaring i forhold til å gjennomføre denne type prosesser, dels fordi de mangler nødvendige kontakter og nettverk. Mange søker derfor bistand hos rådgivere, for eksempel Core group, til dette. Vi får mange henvendelser om å bistå gründere med kapitalinnhenting på en såkalt ”no cure/no pay”-modell. Den går i hovedsak ut

26% årlig vekst i mobilprogramvare

Core group har gjort en analyse av 96 norske mobilprogramvare-bedrifter i ulike bransjesegmenter og subsegmenter. Med unntak for Opera Software, er bedriftene i dette segmentet i hovedsak små. 90% hadde en omsetning under 50 MNOK i 2010. Vekstraten (5 års CAGR) for markedet som helhet var 26%. Et interessant funn var at omsetningsveksten for infrastruktur og basisteknologi var vesentlig høyere enn for applikasjoner. Her var det liten forskjell på forretningsapplikasjoner og forbrukerapplikasjoner. Dette til tross for at de fleste nye mobilprogramvarebedriftene som etableres for tiden, fokuserer på App-utvikling. Totalt sett har mobilprogramvare ikke vært lønnsomt ennå, verken på 5 eller 10 års sikt. Unntaket er Opera Software, som har hatt god

Bedrifter på trygd

Formålet med en bedrift er å skape overskudd for eierne. Vellykkede bedrifter skaper dessuten positive ringvirkninger som følge av økonomisk vekst, skatteinngang og høyere aktivitet i samfunnet. Vi er helt avhengige av at det skapes nye bedrifter, og at disse lykkes, for å opprettholde livskvaliteten i landet – med eller uten olje. Gjennom det offentlige virkemiddelapparatet er det satt av i størrelsesorden 10 milliarder kroner årlig til forskning, utvikling og innovasjon, for å oppnå nettopp dette. Nå viser det seg at en stor andel av midlene går til landbruk, opprettholdelse av døende industri og diverse kulturelle formål, men det blir likevel betydelige ressurser igjen til private vekstbedrifter. De aller fleste

Fra enterprise software til consumer internet

En stor del av de internett-tjenestene som utvikles for tiden, retter seg direkte mot forbrukere og ikke mot bedrifter slik som i ”gamle” dager. For å få gjennomslag i dette markedet holder det ikke at tjenestene er nyttige eller bidrar til bedre effektivitet. De må være morsomme å bruke, knytte seg til sosiale relasjoner og dessuten være billige (aller helst gratis). Det er en rekke trender som støtter denne utviklingen, som f.eks. cloud computing, software-as-a-service, avanserte mobile enheter, AppStores, sosiale medier, gamification og ikke minst fremveksten av freemium forretningsmodeller. Det er stort sett oppstartsbedrifter som aksesserer denne forretningsmuligheten. Tradisjonelle enterprise software-bedrifter har store problemer med å kannibalisere eksisterende forretning, eks. SAP

Doing business in Northern Europe

According to Core group’s analysis of the Norwegian IT-software industry, more than 80% of Norwegian software companies are unable to grow beyond a local niche market. We found that most Norwegian software companies lack a global perspective as well as knowledge and capability to grow internationally. There are a number of key factors management should consider before taking an IT-company abroad. We have had a look at current research and interviewed 25 experienced international managers in order to examine some of those factors, specifically country attractiveness. Our findings are documented in the e-book “Doing business in Northern Europe”. There are significant differences in business environment- and market attractiveness between Northern