Artikler skrevet av: Stina Ranfelt

Programmatic: Nok snakk – på tide å agere!!

Det er ingen tvil om at dagens annonsemarked blir mer og mer fragmentert, med et stort antall nisjede spesialister innenfor ulike disipliner. Denne utviklingen gjør rollen som mediekjøper mer kompleks og stiller i økende grad krav til innsikt for å optimalisere ROI for markedsbudsjettet. I praksis handler det om å bevege seg bort fra å budsjettere i siloer for eksempelvis søk og display, og mot en overgripende plan der man kan ta ut synergier mellom kanalene. Den internasjonale konkurransen blir stadig mer tilspisset, nye forretningsmodeller etablerer seg, og annonsørene vender seg bort fra de tradisjonelle kanalene og velger nye løsninger. Disrupsjonen er et faktum, og til tross for mindre og enkeltstående

The Digital Limbo

Inkorporert i utallige strategiske opsjoner, visjoner og forretningsplaner verden rundt har digitalisering og transformasjon blitt fundamentalt for bærekraftig konkurranseevne. Men samtidig som det digitale teppet dekker stadig større deler av verden, er det mange som ikke får hendene rundt utviklingen. Og dersom strategien rundt digitalisering ikke navigeres korrekt, vil organisasjonsendringer i en slik skala kunne være blyloddet som senker skipet. Altså kan en strategisk nødvendighet også bli undergangen for operasjonell drift om håndtert feilaktig, og kravene til forståelse av hvordan digitalisering og transformasjon skal inkorporeres i praksis, er derfor i økende grad substansielle. Digital.Transformasjon Digitalisering er definert som konvertering av lyd og bilde til et format som kan prosesseres av

The Programmatic Promise

Dersom du enda ikke har fått med deg evolusjonen Programmatic Advertising, er det virkelig på tide å få opp øynene. Denne metoden er en vital del av markedsførings- og salgsstrategien innenfor rammen for digital markedsføring. Programmatic utgjør ifølge Magna Global i dag cirka 25% av det nordiske online mediemarkedet, og er også den digitale kanalen som vokser raskest. Fenomenet ble skapt som et resultat av behovet for å kontrollere displayinventar, inkludert web og mobil. Utviklingen av Programmatic-kjøp åpnet et globalt marked for skalerbar styring av målgrupper, gjennom økt effektivitet via brukt av algoritmer. Disse algoritmene ligger til grunn for seleksjonen av mediekjøp, som baseres på data om forbrukeratferd, demografisk statistikk

Is this it?

I spesialrapporten til The Economist ”Data, data everywhere” fra februar 2010 diskuterer Craig Mundie utsagnet ”Data is becoming the new raw material of business”. I den omtalte rapporten presenteres begrepet ”Big Data”, og fenomenet predikeres å være et globalt paradigme. Hvordan Big Data skal defineres, har vært et mye debattert emne siste årene, men uansett definisjon er det et faktum at implikasjonen av Big Data har potensial til å være en av vår tids største drivkrefter for økonomisk og samfunnsmessig utvikling. Konseptet ”Big Data” er underbygget av det klassiske resonnementet om at data i seg selv er grunnlag for gode og kalkulerte beslutninger. Den markante utfordringen til denne tesen er

Evolusjon eller revolusjon?

I februar i år kjøpte Facebook tekstmeldingstjenesten WhatsApp for $19 milliarder, eller ca. 118 milliarder norske kroner. De to selskapene hadde på kjøpstidspunktet henholdsvis 1,2 milliarder og 450 millioner aktive brukere globalt, noe som resulterte i at Facebook fikk et enda fastere grep rundt nettbasert kommunikasjon. Giganten har allerede bildedelingstjenesten Instagram under sin paraply etter oppkjøpet for to år siden, og Mark Zuckebergs imperium vokser raskt fremover mot sin visjon: “To make the world better through transparency of information and increased sharing of thoughts and ideas.” Som konsekvens av oppkjøpet tilbyr Facebook nå nok en gratistjeneste. I kjølevannet av dette oppstår kampen om markedsandeler mot teleselskaper verden over, som i