Artikler skrevet av: Kristin Berge

Forbrukermakt – en gamechanger i forsikringsbransjen?

Forsikringsbransjen i Norge er i endring. Aldri har flere forsikringspoliser innen privatmarkedet blitt solgt av nye aktører eller gjennom nye salgskanaler. Holder tradisjonelle forsikringsselskaper på å miste grepet om markedet sitt? Digitalisering har styrket forbrukermakt og følgelig snudd konkurransebildet opp-ned. Det er ikke lenger gitt at en forbruker kommer til å kontakte et forsikringsselskap for å få tilbud. Forbrukeren har allerede blitt tilbudt forsikring gjennom sine daglige arenaer som butikk, på nett eller gjennom medlemskap. Forbrukermakten blir ytterligere støttet i fremveksten av individualisert risikovurdering og prising som følge av telemetriske apparater. Etablerte forsikringsselskaper møter i dag sterk konkurranse fra to hold; 1) fra direkte konkurrenter selvsagt, og 2) aktører fra

Konsulenter – kompetanseheving eller ren utgiftspost?

De siste 3 årene har det jevnlig vært artikler som setter spørsmålstegn ved konsulenters innblanding og bidrag i søknadsprosessen til det offentlige virkemiddelapparatet. Kritikken som har kommet absolutt berettiget, men det har vært lite fokus på det underliggende problemet: gapet mellom den kompetansen gründere og SMBer faktisk har, det kompetansekravet som indirekte blir stilt i søknadskriteriene og det mandatet det offentlige virkemiddelapparatet har til å bistå SMBer og gründere. Svaret på spørsmålet om hvordan SMBer og gründere kan fylle det gapet, er ofte konsulenter. Det er mange muligheter til å søke offentlige midler for bedrifter som har et bra prosjekt. Innovasjon Norge har alt fra støtteordninger for gründere (Markedsavklarings- og

Brasil: Konkurransetilsyn på prøve

Det brasilianske telekommunikasjonsmarkedet har opplevd en sterk utvikling siden privatiseringen av det statlige selskapet Telebrás i 1998. Bedriften ble i utgangspunktet delt opp i 12 mindre selskaper, men siden sett nye selskaper entre markedet, en rekke fusjoner og oppkjøp er gjennomført, og markedet er nå kontrollert av fire store operatører: Vivo, Claro, TIM og Oi!. Siden tidlig 2013 har det versert, inntil nylig ubekreftede, rykter om at Oi, den eneste brasilianskeide operatøren, har vært i samtaler med Claro (América Móvil, Mexico) og Telefonica(Spania) om å kjøpe Telecom Italias 67% aksjeandel i TIM. Dette har gitt grobunn for bekymring for hvorvidt det vil ha negativ innvirkning på konkurransen at den tredje største