Artikler skrevet av: Jone Løvvik

IT-tjenester – Innovate, Scale or Die

Core Group gjennomfører løpende analyser av IT-bransjen, og vi er i disse dager i ferd med å sluttføre en analyse av IT-tjeneste sektoren i Norge. Analysen omfatter IT-selskaper som primært lever av å selge tjenester – selskaper som utvikler produkter (programvare eller maskinvare), og selskaper som primært videreselger produkter, har vi dekket i tidligere analyser. Først noen fakta. Vi har i vår analyse inkludert 240 selskaper med en samlet omsetning på vel 25 mrd og en gjennomsnittlig fortjenestemargin på vel 4% (2013-tall). Ser vi på utviklingen for bransjen over de siste 10 år, gjør vi noen interessante funn. Fra en solid årlig vekst på godt over 20% før finanskrisen, har

Lykkelig i skyen?

Skytjenester er i ferd med å gå fra ”hype” til prefererte løsning for mange. Spesielt de siste par år har vi merket en holdningsendring hos IT-ledere som uttrykker at de nå først ser på muligheten for skybaserte tjenester framfor tradisjonelle løsninger ved nyanskaffelser. Det er en generell trend mot  økt industrialisering innen IT, og her er skytjenester sammen med offshoring viktige drivere. Både Infrastrukturtjenester (IaaS), Plattformtjenester (PaaS) og Programvaretjenester (SaaS) har betydelig vekst. Ifølge oppdaterte tall fra Gartner vokser nå markedet for skytjenester til bedriftsmarkedet med 17,3% årlig, og forventes å nå en totalomsetning på USD 294 mrd i 2018. I følge den samme undersøkelsen er totalmarkedet for SaaS-løsninger i

Dødens posisjon for den lokale IT-forhandleren?

Core Group gjennomfører analyser av hele TMT-markedet (Teknologi, Media og Telekom) i Norge, og vi har nylig sett nærmere på delsegmentet IT-distribusjon. Dette markedet omfatter distributører og forhandlere av maskinvare og/eller programvare – dvs. aktører som har sin hovedinntektskilde fra salg av IT-produkter. Vi fant 235 virksomheter innen IT-distribusjon i Norge med en omsetning (2012) på mer enn 5 MNOK – og et totalmarked med en verdi på vel 30 mrd. I vår analyse for har vi valgt å fokusere på virksomheter med en omsetning på mer enn 40 MNOK. Det omfatter totalt 54 virksomheter, og representerer 90% av markedet. Ser vi på dette markedet i et “IT-historisk” perspektiv, har

Han hadde rett – It doesn’t matter!

Det er nå 10 år siden Nicholas Carr publiserte sin artikkel med denne overskriften i Harvard Business Review. Artikkelen fikk stor oppmerksomhet – og provoserte mange IT-ledere og –synsere. Vi trodde på og hevdet ITs strategiske betydning for virksomheter og hvordan IT ville bidra til å skape konkurransefordeler – og så kommer det en professor fra et av verdens mest prestisjefulle universitet og påstår at IT er uten betydning? Debatten gikk lenge og i mange fora – mang en IT-leder søkte argumentene for at Carr tok fullstendig feil. Gartner måtte ha ”ekstrabemanning” for å ta i mot alle henvendelsene fra frustrerte it-ledere – og selv husker jeg godt en frisk

Manglende lønnsomhet i norsk programvareindustri

Flertallet av norske programvarehus mangler ambisjoner og/eller kapabilitet til å lykkes med å skape tilfredsstillende vekst og lønnsomhet over tid. Det viser analyser Core Group har gjennomført av bransjen. Riktignok finnes det et antall gode eksempler på suksessfulle norske programvareselskap som Visma, Superoffice, Confirmit og andre – men det store bildet viser en industri som i stor grad går sidelengs i vekst og sliter med å oppnå en lønnsomhet som bør forventes av et programvareselskap. Våre analyser av over 800 virksomheter innen norsk programvareindustri viser at flertallet av disse ikke evner å vokse – og aldri når en omsetning over 20 millioner i året. Gjennomsnitlig resultatmargin for disse virksomhetene vaker