Artikler skrevet av: Dan Vigeland

Teknologien er klar, men er du det?

Forsikringsbransjen har siden midten av 2000-tallet sett muligheten for å utnytte telematikk for å kunne gi kundene et pristilbud basert på faktisk målt kjørelengde og -atferd. I Europa og USA er det i dag over 5 millioner brukere av telematikkbasert forsikring, og denne typen løsninger tilbys i over 34 land globalt. I Norge er dette foreløpig ikke en etablert forretningsmodell hos forsikringsselskapene, men vi ser eksperimenter og pilotprosjekter. Selv om forretningsmodeller og teknologistandarder ikke er ferdig utviklet og etablert, er bruksbasert forsikring med utgangspunkt i telematikk etter vår mening en trend som det vil være vanskelig å unngå i fremtiden dersom man skal være konkurransedyktig i bilforsikringsbransjen. Teknologien begynner å

Ut og hente penger?

Etter å ha arbeidet med forretningsutvikling av tidligfase-selskaper i en årrekke, er det spesielt ett fenomen som vi i Core Group stadig støter på: Det skal ”hentes penger”. Ofte kommer dette i siste liten, når selskapets driftsmidler begynner å ta slutt, og man trenger likviditet for å holde skuta gående. Da starter en hals-over-hode jakt etter villige investorer, og prosessen er preget av hastverk og dårlig forberedelse. Det er i hovedsak tre elementer som er mangelvare hos selskapene som søker investorer. For det første foreligger det sjelden et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for investor. Dette handler ikke bare om å ha et tiltalende og visuelt appellerende salgsdokument (IM), men om å kontekstsette

Forbrukerprogramvare – hva skjer?

Når vi i Core Group gjør analyser av bedriftsstrategier, pleier vi å si at for å forstå bedriftenes egentlige strategi, må man se på hva bedriften faktisk gjør, og ikke kun hva den sier at den gjør. Én god måte for å få et grep om et selskaps faktiske strategi, er å analysere hva selskapet foretar seg av strukturelle grep, og hvilke transaksjoner selskapet har vært involvert i. I Core Groups ferskeste bransjeanalyse, som denne gangen dekker forbruker-programvare, har vi sett spesielt på de store, globale økosystemene Facebook, Apple, Google og Microsoft og deres oppkjøpsstrategier. Ved å undersøke og sammenlikne transaksjoner som økosystemene har gjennomført eller vært involvert i, har

Gjeldskrise i norske bedrifter

Teknisk gjeld er et stadig økende problem internasjonalt, og også norske bedrifter er i ferd med å bygge opp en gjeldsbalanse av enorme dimensjoner. Det viser en markedsundersøkelse Core Group har gjennomført på vegne av konsulentselskapet Antares i mai i år. Begrepet ”teknisk gjeld” er en metafor som tar utgangspunkt i å sammenlikne det å ta snarveier i systemutvikling med det å ta opp lån i en bank. Ved å låne penger kan man raskere få gjort det man ønsker (les: ta snarveier for å levere raskt til forretningssiden eller kunder), men man får med seg gjeld med renter i form av fremtidig lavere effektivitet, lengre time-to-market, større risiko og høyere

Strategi basert på magefølelse?

Høsten er for mange selskaper strategitid. Man forbereder seg godt; finner og leier passende lokaler, organiserer og planlegger workshops og setter sammen arbeidsgrupper og agendaer. Alt ligger til rette for en produktiv og nyttig økt – tror man. Dessverre oppdager mange fort at forberedelsene og grunnlaget dessverre ikke er tilstrekkelig idet selve strategiarbeidet begynner og beslutninger skal tas: Hva er egentlig markedets størrelse og vekst? Hvordan er konkurransebildet? Hvordan gjør vi det i forhold til konkurrentene? Hvilke strategiske opsjoner har vi – egentlig? Uten faktabaserte svar på disse spørsmålene blir det mye spekulasjon og synsing. Personene med de sterkeste retoriske evnene vinner oftest frem i debattene – uten at beslutningene

Telekom på dypt vann

Core group er svært skeptiske til bærekraftigheten til dagens norske telekom-bransje. Våre analyser viser at bransjen ikke har noen melkeku lenger og taper terreng i forhold til software-bransjen. Kun 1/3 av telekom-selskapene i vår analyse har en tilfredsstillende avkastning i forhold til et normalt avkastningskrav på investert kapital. Bakteppet for denne lave verdiskapingen er at veksten i form av økt markedspenetrasjon er i ferd med å flate ut, eller – som for i segmentene fasttelefoni og SMS – gå inn i en fase med negativ utvikling. Videre viser det seg at inntektspotensialet fra nye IP-baserte tjenester som IP-TV, Maskin-til-Maskin-kommunikasjon, Unified Communication og andre Cloud-baserte tjenester ikke tilfaller de tradisjonelle telekom-aktørene.

1/3 av norske telecomoperatører destruerer verdi for sine eiere

Core group har gjort en analyse av verdiskapingen i det norske telecom-markedet. Analysen har sett på 2010-regnskapstallene til 86 norske telecomoperatører med omsetning over 10 millioner. Selskapene omfatter både netteiere og tjenestetilbydere innen både bredbånds- mobil- og fasttelefonisegmentene. Selskapenes verdiskaping er analysert ved hjelp av en ROIC- (“Return On Invested Capital”) modell, og analysen viser at 31 av selskapene har negative ROIC, 27 selskaper har ROIC mellom 0 og 10%. De resterende 28 selskapene har ROIC over 10%. Dette betyr at 1/3 av selskapene destruerer verdi for sine eierne. Videre betyr dette at kun 1/3 av selskapene har en tilfredsstillende avkastning i forhold til et normalt avkastningskrav. Det er med

Skap forretningsverdi og ha det gøy!

Core group har invitert eksperter fra media og IT-bransjen til å diskutere hvordan spill og sosiale medier vil påvirke forretningskritiske IT-løsninger fremover. Vi har laget en e-bok der vi har oppsummert og detaljert de mest interessante funnene. Under følger en kort oppsummering.  Les hele rapporten her Det viktigste ved dagens utvikling på teknologiområdet er at nye applikasjoner i stadig større grad retter seg mot individer fremfor bedrifter. Det har store konsekvenser for de som utvikler applikasjoner og ny teknologi. De må for det første ta hensyn til at individer har mindre penger å bruke på teknologi enn bedrifter, og for det andre at hvert individ, i motsetning til bedrifter, stort

Offshoring redder norske arbeidsplasser

Core groups undersøkelse av 352 norske programvareleverandører viser at norske programvarebedrifter klarte å beholde lønnsomheten under finanskrisen i 2008/2009 til tross for at omsetningsveksten forsvant. Under .com-krisen på begynnelsen av 2000-tallet var dette ikke tilfellet; da forsvant både vekst og lønnsomhet, og en rekke bedrifter gikk konkurs.

Hvor godt kjenner du din offshore-partner?

Under finanskrisen forsvant et enormt antall bedrifter i lavkostland så å si over natten. For eksempel «forsvant» 10 % av USAs leverandører (overseas) i perioden fra januar til februar 2009, og det gikk opp for mange vestlige bedrifter at de likevel ikke kjente sine offshore-partnere så godt som man trodde. I fagmiljøet går debatten nå på hvordan man kan sikre seg mot at det samme skal skje igjen. En gruppe mener at det eneste som nytter, er økt kontroll, dokumentasjon og revisjon. Jeg vil hevde at dette virker mot sin hensikt; det at man får flere tall og rapporter, gjør ikke at innholdet i dem blir kvalitativt bedre. I tillegg