Analyse av den norske mediebransjen

Analyse av 135 norske medieselskapers verdiskapning

Core group har utarbeidet en analyse av den norske mediebransjen. Analysen omfatter bransjesegmentene avis, magasiner og ukepresse, kommersiell radio og TV, totalt 135 selskaper.

Analysen fokuserer på utviklingstrekk, verdiskaping og scenarier, samt inneholder benchmark-data som gir grunnlag for å vurdere de enkelte selskapers resultat i forhold til bransjen som helhet og spesifikke peer-grupper.