Analyse av den norske programvarebransjen

Strategisk og finansiell benchmark av 352 norske bedrifter

Core Group har gjort en industrianalyse av den norske programvarebransjen. Vi har tatt utgangspunkt i 352 bedrifter fordelt på 46 bransjesegmenter. Vi har også utviklet egne segmentanalyser for ERP, Business Intelligence, e-læring og enterprise søk.

Alle analysene fokuserer på verdiskaping og strategisk posisjonering fra IT-bedriftenes perspektiv. Analysene inneholder dessuten benchmark-data som gir et godt grunnlag for å vurdere bedriftenes resultater i forhold til konkurrenter og andre relevante peer-grupper.