Analyse av den norske IT-tjenestebransjen

Strategisk og finansiell analyse av 80 norske IT-tjenestebedrifter.

Core group har gjort en industrianalyse av den norske IT-tjenestebransjen. Vi har tatt utgangspunkt i 80 bedrifter innen IT-rådgivning, systemutvikling/systemintegrasjon og drift- og forvaltning. Vi har også sett på en rekke eksterne faktorer som påvirker både bransjen som helhet og hver enkelt bedrift.

Analysen fokuserer på lønnsomhet, produktivitet og markedsutvikling fra IT-bedriftenes perspektiv. Analysene inneholder dessuten benchmark-data som gir et godt grunnlag for å vurdere bedriftenes resultater i forhold til konkurrenter.