Analyse av den norske telekombransjen

Analyse av 86 norske telekomoperatørers verdiskaping

Core group har gjort en analyse av den norske telekombransjen. Analysen omfatter både netteiere og tjenestetilbydere innen bredbånds- mobil- og fasttelefonisegmentene, totalt 86 selskaper.

Analysen fokuserer på verdiskaping og utviklingstrekk og inneholder benchmark-data som gir grunnlag for å vurdere de enkelte selskapers resultat i forhold til bransjen som helhet og spesifikke peer-grupper.