Analyse av den norske mobilprogramvarebransjen

Strategisk og finansiell benchmark av 96 norske mobilprogramvarebedrifter

Core group har gjort en industrianalyse av den norske mobilprogramvarebransjen. Vi har tatt utgangspunkt i 96 bedrifter fordelt på 4 bransjesegmenter: infrastruktur, basisteknologi, forretningsapplikasjoner og forbrukerapplikasjoner.

Analysen fokuserer på verdiskaping og strategisk posisjonering fra bedriftenes perspektiv. Den inneholder dessuten benchmark-data som gir et godt grunnlag for å vurdere bedriftenes resultater ift. konkurrenter og relevante peer-grupper.