• Vi arbeider med omstilling, forretningsutvikling og strukturelle initiativer

  • Vi tar aktive eierposisjoner i oppstartsbedrifter

  • Vi tør å utfordre kundene våre på strategi og løsninger

  • Vi baserer arbeidet vårt på fakta og innsikt

  • Vi tar ansvar for å gjennomføre rådene vi gir

Vil bankene lære av media- og telekombransjens feil?

Bankene står foran store endringer i årene som kommer, og siste tilskudd for å underbygge denne trenden er lanseringen av iPhone 6 og avdukingen av Apples mobile betalingsløsning. Apple har holdt tilbake  på støtte for NFC-teknologi i tidligere modeller, men dette endrer seg med seneste tilskudd til iPhone-familien. I tillegg har Apple fått med seg betalingsgiganter som American Express, Mastercard og Visa med på laget i tillegg til kjeder som CVS og Walgreens. Med 800 millioner brukere som allerede har lagt inn sine kredittkortopplysninger i iTunes kan lanseringen av iPhone 6 potensielt fungere som katalysatoren som bringer mobil betaling til massemarkedet. Apple er ikke alene om å utfordre den tradisjonelle

Gamification – What’s the deal?

Deloitte utnevnte i 2012 Gamification til en av de ledende teknologi-trendene i verden. Det samme året satte Gartner Inc. Gamification på sin ”Hype Cycle” sammen med Internet of Things (IOT) og Big Data. Det er spådd at Gamification kommer til å vokse til en $2,8 milliarders industri innen 2016, og at minst 70% av de 2000 største globale selskapene i verden kommer til å gamifisere minst én av sine forretningsprosesser/-systemer innen 2014. Gartner antar at gamifiserte tjenester innen B2C-markedsføring og kundelojalitet vil bli regnet som like viktig som Facebook, eBay og Amazon innen utgangen av 2015. Gamification er med andre ord spådd en stor fremtid, og det er mange som mener

When Payment Processing Becomes A Commodity

One of the big subjects of discussion in the banking industry earlier this year was the publication of the Millennial Disruption Index, stating that millennials view banks as irrelevant and placing traditional retail banking at the highest risk of disruption compared to other B2C industries. Accenture’s Banking 2020 report confirms this and draws a parallel to the challenges the telecom industry faced 20 years ago and states that non-banks will take a third of incumbent banks revenues by 2020. With the rise of mobile wallets, peer-to-peer payment, micro lending and various personal finance tools, the banking industry faces a new breed of competitors from the technology industry. Notable examples include

Forsikring 2.0 – Omnikanalperspektivet

Core Group har arbeidet med digital transformasjon for forsikringsbransjen det siste året, og for både bank- og forsikringsbransjen er omnikanal et buzzord som har svirret rundt en stund. Hva betyr det egentlig – er det substans eller hype? Hvordan skiller det seg fra en multikanalstrategi? Og hvordan kan et ekte omnikanalperspektiv virkeliggjøres? Omnikanal. Ganske catchy, ikke sant? Omni betyr altomfattende, så dette må være kraftige saker. Forsikringsselskaper har forholdt seg til flere kanaler i mange år, og har en nærmest evig søken etter forbedret integrasjon mellom kanalene. Så er omnikanal og multikanal to ulike ord for det samme? Fra midten av 1990-tallet ble internett bredere tilgjengelig i befolkningen, og som

Hvilken betydning får Google for forsikringsbransjen?

Google’s mission is to organize the world’s information and make it universally accessible and useful. Slik lyder Googles ord. Når det gjelder innsamling og organisering av informasjonen, er Google langt på vei til å befeste sitt hegemoni gjennom registrering av 6 milliarder daglige unike søk (2013) og indeksering av over 50 milliarder nettsider. Det som gjenstår å se, er hvordan denne informasjonen blir gjort universelt tilgjengelig, og til hvilken pris denne blir brukbar. En bransje som har særlig nytte av tilgang på all verdens informasjon er forsikringsbransjen. Hittil har Google lykkes best med å kapitalisere på denne informasjonen gjennom  søkeordsannonsering via sin tjeneste AdWords. Forsikring og andre finansielle tjenester er de

Lykkelig i skyen?

Skytjenester er i ferd med å gå fra ”hype” til prefererte løsning for mange. Spesielt de siste par år har vi merket en holdningsendring hos IT-ledere som uttrykker at de nå først ser på muligheten for skybaserte tjenester framfor tradisjonelle løsninger ved nyanskaffelser. Det er en generell trend mot  økt industrialisering innen IT, og her er skytjenester sammen med offshoring viktige drivere. Både Infrastrukturtjenester (IaaS), Plattformtjenester (PaaS) og Programvaretjenester (SaaS) har betydelig vekst. Ifølge oppdaterte tall fra Gartner vokser nå markedet for skytjenester til bedriftsmarkedet med 17,3% årlig, og forventes å nå en totalomsetning på USD 294 mrd i 2018. I følge den samme undersøkelsen er totalmarkedet for SaaS-løsninger i