• Vi arbeider med omstilling, forretningsutvikling og strukturelle initiativer

  • Vi tar aktive eierposisjoner i oppstartsbedrifter

  • Vi tør å utfordre kundene våre på strategi og løsninger

  • Vi baserer arbeidet vårt på fakta og innsikt

  • Vi tar ansvar for å gjennomføre rådene vi gir

Idol er åpen innovasjon i praksis

Det snakkes mye om åpen innovasjon, men det er ikke så mange eksempler på store industri- og teknologibedrifter som har lykkes med å åpne innovasjonsprosessene sine. Kanskje har det noe å gjøre med at innovasjon, i hvert fall i høyteknologiske bransjer, vanligvis er både kompetansekrevende og beheftet med høye transaksjonskostnader i forhold til å kommunisere grensesnitt og utfordringer til utenforstående. Da er det enklere i musikkbransjen. Der har Idol og andre konkurranser åpnet opp artistutvelgelsesprosessen og gjort denne til underholdning for publikum. Når vinneren er kåret, vet alle hvem artisten er – og har i mange tilfeller bidratt til at han eller hun gikk til topps ved å stemme på

Nå er iPad’en her, hva skal forlagene gjøre?

Endelig har det kommet et brukervennlig lesebrett på markedet (ikke i Norge foreløpig, vi må vente). Men hvilke konsekvenser vil lanseringen av iPad få for forlagsbransjen? Kommer forlagsbransjen til å følge samme mønster som musikkbransjen etter iTunes, Napster og Spotify? Hva skal vi med tradisjonelle bokhandlere når vi kan laste ned boken direkte fra internett og lese den i et brukervennlig grensesnitt? Blir behovet for distribusjonsnettverk borte? Kommer forlagene til å bli fremtidens smeder og skomakere? En ting er i hvert fall sikkert, ingenting kommer til å bli som før. Min hypotese er likevel at forlagene kommer til å ha en viktig rolle også i fremtiden. Det er likevel tvilsomt

Hva skal vi leve av etter oljen?

En ting er i sikkert, vi kan ikke leve av å klippe håret på hverandre. Vi kan heller ikke leve av jordbruk, industriproduksjon eller andre områder der vi overhodet ikke har noen komparative fortrinn i forhold til andre land. Vi må finne på noe annet. Det viktige spørsmålet er hva? Hvor har Norge sine komparative fortrinn? Min hypotese er at vi i Norge i dag har et velfungerende liberalt demokrati der ikke bare middelklassen men også store deler av arbeiderklassen kan realisere seg selv gjennom en aktiv livsstil bestående av ulike fritidsaktiviteter, som friluftsliv, sport og kultur. Denne livsstilen er attraktiv for mange og kan danne grunnlaget for å bygge