• Vi arbeider med omstilling, forretningsutvikling og strukturelle initiativer

  • Vi tar aktive eierposisjoner i oppstartsbedrifter

  • Vi tør å utfordre kundene våre på strategi og løsninger

  • Vi baserer arbeidet vårt på fakta og innsikt

  • Vi tar ansvar for å gjennomføre rådene vi gir

The Digital Limbo

Inkorporert i utallige strategiske opsjoner, visjoner og forretningsplaner verden rundt har digitalisering og transformasjon blitt fundamentalt for bærekraftig konkurranseevne. Men samtidig som det digitale teppet dekker stadig større deler av verden, er det mange som ikke får hendene rundt utviklingen. Og dersom strategien rundt digitalisering ikke navigeres korrekt, vil organisasjonsendringer i en slik skala kunne være blyloddet som senker skipet. Altså kan en strategisk nødvendighet også bli undergangen for operasjonell drift om håndtert feilaktig, og kravene til forståelse av hvordan digitalisering og transformasjon skal inkorporeres i praksis, er derfor i økende grad substansielle. Digital.Transformasjon Digitalisering er definert som konvertering av lyd og bilde til et format som kan prosesseres av

Forbrukermakt – en gamechanger i forsikringsbransjen?

Forsikringsbransjen i Norge er i endring. Aldri har flere forsikringspoliser innen privatmarkedet blitt solgt av nye aktører eller gjennom nye salgskanaler. Holder tradisjonelle forsikringsselskaper på å miste grepet om markedet sitt? Digitalisering har styrket forbrukermakt og følgelig snudd konkurransebildet opp-ned. Det er ikke lenger gitt at en forbruker kommer til å kontakte et forsikringsselskap for å få tilbud. Forbrukeren har allerede blitt tilbudt forsikring gjennom sine daglige arenaer som butikk, på nett eller gjennom medlemskap. Forbrukermakten blir ytterligere støttet i fremveksten av individualisert risikovurdering og prising som følge av telemetriske apparater. Etablerte forsikringsselskaper møter i dag sterk konkurranse fra to hold; 1) fra direkte konkurrenter selvsagt, og 2) aktører fra

Drep landingssiden!

Mobilbruken har eksplodert de siste årene, og du visste kanskje at mer enn halvparten av Google-søkene i dag kommer fra mobile enheter. Når jeg reiser kollektivt bruker jeg reisetiden til å innhente informasjon, og når jeg står i en butikk og vurderer et kjøp blir både tester, prissammenligning og annet jeg finner på nettet en naturlig del av beslutningsprosessen. Mange e-com-aktører og brands bruker nå responsivt design som sørger for at landingssider og annet innhold ser pent ut også på en mobiltelefon. Og naturlig nok er det svært mye fokus på A/B-testing og optimalisering av landingssidene. Men: passer disse egentlig til brukssituasjonen? Jeg vil utfordre e-com-aktører (og deres byråer) til

Ett nytt konkurranselandskap for norske konsumentbanker

I Core Groups siste analyse; Digital transformasjon av Retail Banking har vi sett på hvordan ny teknologi disrupter bankbransjen, og hvordan dette påvirker både enkeltbankers forretningsmodeller og eksisterende bransjestrukturer. I analysen har vi blant annet sett nærmere på hvordan norske konsumentbanker blir satt under press fra en rekke etablerte aktører fra helt andre bransjer, som ønsker å integrere seg i verdikjeden gjennom å levere enkle banktjenester direkte til forbrukere. I Norge har bransjestrukturen vært relativt konsentrert, men er nå i ferd med å fragmenteres med flere nye aktører på vei inn. Dette kan være alt fra mobiloperatører som allerede har en grunnleggende infrastruktur og kundedata, men som trenger å levere ”over-the-top”-tjenester

IT-tjenester – Innovate, Scale or Die

Core Group gjennomfører løpende analyser av IT-bransjen, og vi er i disse dager i ferd med å sluttføre en analyse av IT-tjeneste sektoren i Norge. Analysen omfatter IT-selskaper som primært lever av å selge tjenester – selskaper som utvikler produkter (programvare eller maskinvare), og selskaper som primært videreselger produkter, har vi dekket i tidligere analyser. Først noen fakta. Vi har i vår analyse inkludert 240 selskaper med en samlet omsetning på vel 25 mrd og en gjennomsnittlig fortjenestemargin på vel 4% (2013-tall). Ser vi på utviklingen for bransjen over de siste 10 år, gjør vi noen interessante funn. Fra en solid årlig vekst på godt over 20% før finanskrisen, har

Konsulenter – kompetanseheving eller ren utgiftspost?

De siste 3 årene har det jevnlig vært artikler som setter spørsmålstegn ved konsulenters innblanding og bidrag i søknadsprosessen til det offentlige virkemiddelapparatet. Kritikken som har kommet absolutt berettiget, men det har vært lite fokus på det underliggende problemet: gapet mellom den kompetansen gründere og SMBer faktisk har, det kompetansekravet som indirekte blir stilt i søknadskriteriene og det mandatet det offentlige virkemiddelapparatet har til å bistå SMBer og gründere. Svaret på spørsmålet om hvordan SMBer og gründere kan fylle det gapet, er ofte konsulenter. Det er mange muligheter til å søke offentlige midler for bedrifter som har et bra prosjekt. Innovasjon Norge har alt fra støtteordninger for gründere (Markedsavklarings- og