Forbrukermakt – en gamechanger i forsikringsbransjen?

Forsikringsbransjen i Norge er i endring. Aldri har flere forsikringspoliser innen privatmarkedet blitt solgt av nye aktører eller gjennom nye salgskanaler. Holder tradisjonelle forsikringsselskaper på å miste grepet om markedet sitt?

Digitalisering har styrket forbrukermakt og følgelig snudd konkurransebildet opp-ned. Det er ikke lenger gitt at en forbruker kommer til å kontakte et forsikringsselskap for å få tilbud. Forbrukeren har allerede blitt tilbudt forsikring gjennom sine daglige arenaer som butikk, på nett eller gjennom medlemskap. Forbrukermakten blir ytterligere støttet i fremveksten av individualisert risikovurdering og prising som følge av telemetriske apparater.

Etablerte forsikringsselskaper møter i dag sterk konkurranse fra to hold;

1) fra direkte konkurrenter selvsagt, og

2) aktører fra andre bransjer som begynner å tilby forsikringstjenester.

Blant direkte konkurrenter finner man nye, sterke utfordrere som Codan, Troll og Vardia. En spennende, innovativ aktør i denne kategorien er Codan. De arbeider aktivt for å opprette flere kontaktflater mot kunden. Et nyetablert samarbeid med SAS har gitt dem tilgang til 3,2 millioner Eurobonusmedlemmer i Skandinavia.  I praksis kan et Eurobonusmedlem skifte til Codan forsikring, samt benytte seg av annen partneravtale som eksempelvis betalingskort , og allerede være langt på vei til bonusreise til Svalbard. Et slikt tilbud kan fortone seg attraktivt for mange…

Codan lanserte også appen Codan Kjøretest hvor brukerne kan konkurrere med andre om å bli en bedre sjåfør og dermed få rabatt på bilforsikringen. Appen medfører kontinuerlig kontakt og gjør at Codan kan samle data og spesialtilpasse løsninger til kunden, og er den første i sitt slag i Norge.

I den andre kategorien med utfordrere finner man store aktører fra andre bransjer som begynner å levere forsikringstjenester. I Storbritannia har flere store kjeder som Asda, Sainsbury’s og Tesco begynt å tilby fullskala bank- og forsikringstjenester som et tillegg til sine allerede-etablerte tjenester. Ved å inkorporere det mest nødvendige for en husstand i et større lojalitetsprogram, gir salgsaktører merverdi til kunder i form av umiddelbar premiering som poeng/rabatter. I det lange løp vil salgsaktørene, på bakgrunn av dataen de innhenter om den individuelle kunden, kunne spisse produkter og tjenester ytterligere til kundens behov og dermed skape lock-in.

På grunn av et naturlig kundegrensesnitt har denne typen aktører større spillerom når det kommer til hva slags type produkter og tjenester som oppleves som relevant av kunden. Forsikringsselskaper har ikke denne naturlige, kontinuerlige kontaktflaten med kunder, og er derfor avhengige i å klare å etablere en.

Ifølge The Association of British Insurers (ABI), sank gjennomsnittlig pris på bilforsikring med 13% fra 1.kvartal i 2012 frem 2.kvartal 2014. Dette må ses i sammenheng med at det er i dette markedet bruk av telemetriske apparater er mest utbredt. Kundetilnærming som individuell risikovurdering, eller Pay-how-you-drive, har ført til at visse kundegrupper har sett en nedgang på opptil 30% på sin bilforsikring. Ved å bruke telemetriske apparater gir man kunden en mulighet til å påvirke prisen på forsikringen. Et potensielt, positivt utfall av denne type løsninger er at kunden opplever prisingen som rettferdig, da den er basert på bruksmønster snarere enn generelle kriterier.

Enn så lenge er norske kunder tilbakeholdne når det kommer til å bruke kundemakten. Mange forbrukere bytter ikke leverandør selv om det hadde vært økonomisk fordelaktig. Dette har bidratt til at forsikringsselskapene har kunnet innta en passiv og avventende tilnærming til utviklingen internasjonalt. Lanseringen av Codans Kjøretest, indikerer endringer i det norske forsikringsmarkedet. I stedet for å se på denne utviklingen som en trussel, bør norske forsikringsselskap ta en aktiv del i utviklingen og se på det som en mulighet til å opprette flere arenaer for kundekontakt og kundelojalitet.  I kampen om kunden er fleksible løsninger og relevant kundekontakt vel så viktige som pris. Kundene er fremdeles villige til å betale anstendige priser for forsikring. Det gjenstår å se hvordan de forskjellige forsikringsaktørene vil posisjonere seg i dette mulighetsrommet.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>