Ett nytt konkurranselandskap for norske konsumentbanker

I Core Groups siste analyse; Digital transformasjon av Retail Banking har vi sett på hvordan ny teknologi disrupter bankbransjen, og hvordan dette påvirker både enkeltbankers forretningsmodeller og eksisterende bransjestrukturer. I analysen har vi blant annet sett nærmere på hvordan norske konsumentbanker blir satt under press fra en rekke etablerte aktører fra helt andre bransjer, som ønsker å integrere seg i verdikjeden gjennom å levere enkle banktjenester direkte til forbrukere.

I Norge har bransjestrukturen vært relativt konsentrert, men er nå i ferd med å fragmenteres med flere nye aktører på vei inn. Dette kan være alt fra mobiloperatører som allerede har en grunnleggende infrastruktur og kundedata, men som trenger å levere ”over-the-top”-tjenester til eksisterende kunder lokalt og regionalt. – Til aktører innen handel og reiseliv som allerede har en posisjon tett på kundene og transaksjonene, og på denne måten er posisjonert for å kunne utnytte kundedata/analytics. Bank Norwegian og Komplettbank.no er eksempler på aktører innen handel og reiseliv som har realisert og utnyttet disse synergiene.

Et annet eksempel er mediebransjen som opplever en disrupsjon av papirformatet samtidig som at nye digitale modeller ikke veier opp for inntektsbortfallet. Her ser vi mediebedrifter som blant annet Schibsted (som sitter på et betydelig kundegrensesnitt), bevege seg rent forretningsstrategisk mot å kunne kapitalisere på dette gjennom andre digitale tjenester.

Andre etablerte aktører som kan levere banktjenester direkte til sluttkunden er infrastrukturleverandører som Visa og PayPal som sitter på back-end infrastruktur og kjernekompetanse på betaling og transaksjoner i en global skala. Globale økosystemer som Facebook og Google eier også infrastrukturen for digitale tjenester globalt og både kan (og vil) utnytte kundedata og analytics. Som globale aktører har de digitale økosystemene enorme skalafordeler, og er godt posisjonert til å være kundens grensesnitt.

Selv om det for noen kanskje kan virke fremtidsfjernt at selskaper som Google, Facebook og Amazon skal utvide sine respektive forretningsområder og begynne å operere innenfor bankvirksomhet, er det nesten vanskeligere å tenke seg at disse selskapene vil holde seg unna en industri som tilbyr så store mengder informasjon og muligheter for andre linjer for salg og nye inntjeningsmodeller.

Banksektoren, fordi den er sterkt regulert, har ikke utviklet seg så raskt som andre industrier, som f.eks overnevnte aktører innen bransjesegmenter som media, varehandel, telekom og reiseliv. Digitaliseringen over tid har likevel gitt en helt ny konkurransesituasjon som bankene nå må operere og navigere i. De nye spillerene i dette konkurranselandskapet er helt fri for arv av foreldede og ineffektive IT-systemer og fri fra kostbare fysiske distribusjonskanaler.

- For bankene betyr dette at de i tillegg til konkurransen fra direkte konkurrenter, de globale øksosytemene, samt presset fra konvergerende bransjer, også må forholde seg til uttalige disruptive aktører og oppstartsbedrifter som går løs på enkelttjenester og leverer på nye forretningsmodeller. Dette er globalt orienterte og nisjepregede oppstartsbedrifter som adresserer enkeltområder med digitale konsepter. Felles for alle er at de ønsker å ”eie” kunden – samle kundedata, bygge kundeinnsikt og levere bedre tjenester.

Mer og bedre tilgang til kundedata vil skape mer kundeinnsikt, som igjen vil øke evnen til å kunne levere personaliserte tjenester. Selv om bankene står ovenfor nye konkurrenter og helt nye trusler, medfører dette også helt nye muligheter. Bankene vet mye om hver enkelt kunde, og hvis de kombinerer personlige data om kunden, samt det de vet om kontaktpunkter, kundereise og forbruksmønster, så har de gode muligheter for å kunne differensiere seg gjennom å tilby målrettet og skreddersydd service til kunden. – Dette vil være bankenes aller viktigste konkurransefortrinn i tiden som kommer. Potensialet ligger i å utnytte disse dataene og konvertere det over til relevant kunnskap. Bankenes store lagre av informasjon om sine kunder er helt avgjørende med tanke på å kunne øke egen konkurransekraft. Dersom bankene lykkes i tilstrekkelig grad med å konvertere data og informasjon til kunnskap, vil de besitte et godt utgangspunkt for å kunne lykkes i å tilby kundene skreddersydde produkter og tjenester som bedre dekker kundenes individuelle behov.

Fremtiden for B2C-fokuserte retail banker vil handle om kundedata, analytics og om å utvikle digitale kanaler med nye verdiøkende og personaliserte tjenester. Vi tror at norske konsumentbanker må styrke seg på innovasjon for å lykkes i dagens og i morgendagens digitale konkurranselandskap. Spesielt i konkurranse med de digitale økosystemene må norske banker identifisere sine konkurransefortrinn i det lokale og spesifikke, for å skape innovasjoner innenfor disse rammene. Innovasjon vil ikke bare handle om nye produkter og tjenester, men også nye måter å håndtere kunder på, nye forretningsmodeller og nye verdikonfigurasjoner.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>