IT-tjenester – Innovate, Scale or Die

Core Group gjennomfører løpende analyser av IT-bransjen, og vi er i disse dager i ferd med å sluttføre en analyse av IT-tjeneste sektoren i Norge. Analysen omfatter IT-selskaper som primært lever av å selge tjenester – selskaper som utvikler produkter (programvare eller maskinvare), og selskaper som primært videreselger produkter, har vi dekket i tidligere analyser.

Først noen fakta. Vi har i vår analyse inkludert 240 selskaper med en samlet omsetning på vel 25 mrd og en gjennomsnittlig fortjenestemargin på vel 4% (2013-tall). Ser vi på utviklingen for bransjen over de siste 10 år, gjør vi noen interessante funn. Fra en solid årlig vekst på godt over 20% før finanskrisen, har veksten stagnert for bransjen totalt sett, og er på under 6% årlig over de siste 5 årene. Også fortjenestemarginene har en nedadgående trend fra toppåret 2008, der den var på ca 7% samlet for segmentet.

Vi ser også forskjeller innenfor de enkelte del-segmentene av IT-tjeneste-selskaper. Totalleverandører som segment har hatt minimal vekst de senere år, det til tross for god vekst hos de indiske aktørene, som nå gjør seg gjeldende også i det norske markedet. Segmentet har også lav lønnsomhet. Enda verre er utviklingen for meklere – veksten stagnerer og lønnsomheten er borte og så vidt over 0 for segmentet som helhet. Best vekst og lønnsomhet finner vi for de mer spesialiserte selskapene innen rådgiving, utvikling og drift – men i samtlige segmenter er det en nedadgående trend i lønnsomhet.

Hva er det som skjer?

Core Group har over tid sett en klar trend til at IT-tjenestene globaliseres og industrialiseres, og vi tror dette er en vesentlig faktor for utviklingen innen IT-tjeneste-sektoren i Norge. Outsourcing og offshoring av drifts- og applikasjonstjenester, sky-tjenester innen infrastruktur og programvare, automatisering av tjenester og globale leveransemodeller bidrar alle til alminneliggjøring (”commoditisation”) av tjenestene – som igjen fører til lavere betalingsvillighet for tjenestene i markedet.

Også tradisjonelle konsulenttjenester er berørt. Et tegn på dette er at økningen i timepriser for tradisjonelle IT-konsulenter over lengere tid ikke har holdt tritt med lønnsøkningen for IT-personell. For enkelte områder er faktisk timeprisene på vei ned. ”CV-salg” av lokale tekniske ressurser og utviklingsressurser er ingen attraktiv forretningsmodell – litt tabloid kan vi si at ”et kilo java-kompetanse” kan du nå shoppe hvor som helst. Selskaper med en slik forretningsmodell, for eksempel meklerne, men også flere konsulenthus, vil fortsatt slite med lønnsomheten om de ikke evner å endre seg.

Samtidig ser vi et massivt behov for digitalisering av virksomhet og tjenester innenfor de aller fleste sektorer blant kundene – og behovet for kompetanse og tjenester knyttet til utvikling av digitale tjenester som direkte treffer kundens kunder øker.

Og her er vi ved litt av ”cluet”; vi tror IT-tjeneste-selskapene har to ”vinner-strategier”.  Industrialiseringen kommer ”nedenifra” i verdikjeden og spiser seg oppover. For å lykkes med tjenester i den nedre delen, er det fabrikk-tankegang og skalering som gjelder. I vår analyse viser for eksempel hele segmentet av drift-selskaper både vekstrater og lønnsomhet godt over bransjesnittet. Alternativ strategi er å flytte seg oppover i verdikjeden og fokusere på koblingen mellom it og forretning og den digitale interaksjonen mellom virksomheten og dens kunder/publikum. For å lykkes her kreves innovative IT-tjenesteselskaper som konstant evner å fornye seg og henge med i kaskaden av nye muligheter og løsninger som sprøytes ut på markedet. Økt konvergens mellom bedrifts-orienterte og konsument-orienterte løsninger bidrar både til å øke kompleksiteten og mulighetene i den digitale forretningsutviklingen. Enkeltselskaper i vår analyse (KnowIT, NetlifeResearch, Netlight, BEKK med flere) som er dyktige på innovasjon og forretning, har betydelig bedre vekst og lønnsomhet en bransjen som helhet.

Vi i Core Group tror vi vil se en økende grad av spesialisering innenfor IT-tjeneste-sektoren, enten i retning innovasjon og forretningsutvikling eller i form av skalering og industrialisering. Mange av de som står stille i gårsdagens forretningsmodeller sliter med både vekst og lønnsomhet.

”Innovate or die” – heter det, jeg vil legge til ”Innovate, Scale or die”.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>