Brasil: Konkurransetilsyn på prøve

Det brasilianske telekommunikasjonsmarkedet har opplevd en sterk utvikling siden privatiseringen av det statlige selskapet Telebrás i 1998. Bedriften ble i utgangspunktet delt opp i 12 mindre selskaper, men siden sett nye selskaper entre markedet, en rekke fusjoner og oppkjøp er gjennomført, og markedet er nå kontrollert av fire store operatører: Vivo, Claro, TIM og Oi!.

Siden tidlig 2013 har det versert, inntil nylig ubekreftede, rykter om at Oi, den eneste brasilianskeide operatøren, har vært i samtaler med Claro (América Móvil, Mexico) og Telefonica(Spania) om å kjøpe Telecom Italias 67% aksjeandel i TIM. Dette har gitt grobunn for bekymring for hvorvidt det vil ha negativ innvirkning på konkurransen at den tredje største operatøren blir fordelt mellom de tre andre konkurrerende operatørene. Konkurransetilsynet er på saken, men spørsmålet er hvorvidt de kommer til å evne å ta en beslutning som gagner brasilianske konsumenter.

Brasilianske statsinstitusjoner er  ”work in progress”, og konkurransetilsynet i Brasil, CADE, Conselho Administrativo de Defesa Econômica er intet unntak. Helt frem til 2012 hadde de ikke mandat til å evaluere fusjoner før etter de faktisk hadde trådd i kraft. Et eksempel på dette er da Nestlé i 2002 kjøpte opp sjokoladeprodusenten Garoto, hvilket ga Nestlé godt over 50% markedsandel. CADEs vurdering var ikke ferdig før to år etter at oppkjøpet hadde funnet sted og Garoto var fullstendig inkorporert i Nestlé. Oppkjøpet ble aldri annulert.

Hovedpoenget bak loven som ble vedtatt for å fornye CADE, var å forhindre slike oppkjøp. ”O novo CADE”, eller Nye CADE, har mandat til å analysere og gjøre vedtak om en fusjon eller oppkjøp er i samsvar med målet om gode konkurransevilkår før fusjonen/oppkjøpet er formalisert- i stedet for etter. Med den nye loven på plass, håper man å unngå markedssituasjoner som i Nestlés tilfelle.

Et eventuelt oppkjøp av TIM og de potensielle forandringene det kan medføre i markedet, fører derfor med seg en rekke viktige og prinsipielle problemstillinger. For det første fordi telekomindustrien spiller en viktigere rolle i den nasjonale økonomien enn tidligere. For det andre fordi telekomindustrien i stor grad legger grunnlaget for tilgang til informasjon, og har derfor en viktig samfunnsfunksjon (ref fjorårets demonstrasjoner som i hovedsak ble spredd via sosiale medier). CADE vil få en stor utfordring i å navigere mellom sterke økonomiske interesser og målet om god konkurranse som gagner brasilianske konsumenter.

I august skulle det ha vært en offentlig anbudsrunde på tilgang til 4G nettet, men den ble innstilt som følge av feil i anbudsprosessen. Det spekuleres i om en ny anbudsrunde vil tiltrekke flere internasjonale operatører og dermed øke konkurransen på markedet ytterligere. Det er nå snakk om at Telecom Italias TIM sonderer muligheten for å kjøpe Oi!. Tiden vil vise om brasilianere får tre eller fem mobiloperatører å forholde seg til.

Men uavhengig av hvordan anbudsrunden ender, vil en eventuell søknad om et storoppkjøp være en lakmustest for CADE: klarer de operere som et uavhengig organ, eller vil de bukke under i det politiske spillet?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>