Velferdsteknologi i Norge vil domineres av globale aktører

Når nye teknologier slår igjennom og flytter pengestrømmer og skaper nye verdier er det rom for nye aktører til å etablere seg eller for etablerte aktører til å sette opp nye forretningsområder. I økende grad ser vi at det ikke bare er nye, men utenlandske aktører som seiler opp som vinnerne også i det som tradisjonelt sett har vært lokale eller nasjonale markeder. Som eksempel innen digitaliseringen av medier ser vi at de tradisjonelle mediene taper annonseinntekter delvis til nye heldigitale nasjonale aktører som Nettavisen, men hovedsakelig til Google og Facebook. Telenor forsøkte seg med strømmingstjenester gjennom Comoyo og var tidlig ute lokalt, men ble raskt utkonkurrert av Netflix da de etablerte seg. Finn.no er vel et hederlig unntak her hjemme, hvor Amazon og Ebay ikke har lykkes slik som de har i mange andre land på helt samme måte som Netflix i Norge. Kanskje har Finn.no klart seg ved at de også satset stort internasjonalt og den norske satsingen dermed har hatt større muskler og kunnskapsbase enn om dette kun hadde vært en norsk satsing. Det er jo ikke det opprinnelige Finn.no, men Blocket.se som de kjøpte i Sverige som har vært konseptet Schibsted har tatt internasjonalt.

Lenge har det vært snakk om smarthusteknologi og flere aktører fra el- og telebransjen har hatt flere initiativ for dette. Akkurat nå som det ser ut som at teknologien er i ferd med å bli moden, forbrukerne er klare og man forstår hva slags tjenester som vil fungere, så lanserer Nest i USA et enkelt produkt som i stor grad adresserer dette. Som i klassisk disruptiv innovasjon adresserer altså ikke Nest hele den store smarthusvisjonen de etablert lokale aktørene har balet med i flere år og Nest dukker dermed heller ikke opp på radaren deres. Men Nest løser store deler av oppgavene i smarthuset. Dette gjør de med en enkeltstående enhet som ikke må installeres av montører og som kobler seg trådløst opp mot apper og skytjenester. Alt til en brøkdel av prisen. Og akkurat nå når Nest har fått det til i USA og har bevist at de er en reell disrupsjon for el- og telebransjen kommer Google på banen og kjøper Nest for 19 milliarder norske kroner (!) for å ta konseptet globalt og utvikle det videre innen smarthusvisjonen.

En av hovedelementene i el- og telebransjens satsing på smarthus er velferdsteknologi, hvor særlig Lyse og Telenor har tatt en posisjon. Deres satsing er drevet av at kommunene i et forsøk på å ta eldrebølgen på alvor ønsker å redusere kostnader ved å holde folk boende hjemme lenger. Kommunene vil lyse ut anbud som man må ha kapabiliteten til f. eks. Telenor og Lyse for å kunne levere på – per i dag. Foreløpig er teknologien forholdsvis umoden og dette er en første bølge. Telenor og Lyse som over tid har bygget seg opp en plattform her vil kunne får greie inntekter ved å være integratorer av ulike underleverandører og løsninger som må spille sammen for at det skal være et poeng.

Men eldrebølgen er en global problemstilling og mange store aktører og oppstartsbedrifter jobber med dette over hele verden. Apple har sagt at helse er en av deres hovedsatsinger fremover. Akkurat som Telenor og Lyse beveger seg fra smarthus til velferdsteknologi er dette et naturlig neste steg for Google å bygge et økosystem for etter oppkjøpet av Nest. Dette vil raskt sørge for at teknologien modnes og at man får standardiserte og billige løsninger som leveres av aktører utenfor Norge. Disse leverer kanskje også etter hvert bedre enn de tjenestene som utvikles lokalt i dag. Det vil fortsatt være rom for lokale aktører som vaktselskaper og servicepersonell. Men det vil ikke være behov for lokale integratorer som Telenor og Lyse i en situasjon med standardiserte løsninger.

De vil ikke forsvinne over natten. For så lenge det er kommunene som er hovedkunden med mål om å spare penger, vil det være rom for aktører som kan svare på anbudsutlysninger. Men etter hvert vil velferdsteknologi dreie seg om at det er brukeren selv som er kunden og det er et gradvis ønske om verdiøkende tjenester for å bo hjemme. Disse vil være naturlig knyttet til og være forlengelse av apper og tjenester for sikkerhet, helse og velvære som man bruker gjennom hele livet slik som pulsmålere, skritteteller, treningslogger etc. Da vil på sikt velferdsteknologi i Norge domineres av globale aktører akkurat som i de andre eksemplene over.

Når det er sagt har Google allerede folk på bakken i Norge som jobber med å selge Google Apps skybaserte email og office applikasjoner til kommunene. Så denne globale aktøren har allerede i dag i stor grad apparatet på plass for å konkurrere lokalt også om anbud fra kommunene.

En kommentar på “Velferdsteknologi i Norge vil domineres av globale aktører
  1. Roar Moe sier:

    Deloitte hadde dette som konklusjon for 2 år tilbake, de ble motsagt på det at innovasjon skjer ikke nødvendigvis i bedrifter med storkapital i ryggen, men hos små, uavhengige innovatører.