Har eierne felles mål for bedriften?

De fleste teknologibedrifter har strategier og planer som angir retning for videre forretningsutvikling. Core Group arbeider mye med å hjelpe ledere og ledergrupper med å få orden på dette.

Som rådgivere opplever vi imidlertid at det kan være vanskelig å implementere strategien i praksis. Når strategisamlingene er over, og strategiarbeidet dokumentert, går hver enkelt tilbake til kontoret og fortsetter som før. Strategidokumentene blir liggende i skrivebordsskuffen og gulne.

En av de viktigste grunnene til dette er at det er vanskelig for ledergrupper å prioritere strategiske initiativer.

Dette har flere årsaker. Mange ledere og ledergrupper undervurderer behovet for fakta og innsikt i strategiarbeidet. Uten en strukturert og faktabasert fremgangsmåte er det vanskelig  - i mange tilfeller umulig – å få frem det strategiske mulighetsrommet og rendyrke fokuserte strategiske opsjoner. For det er sjelden slik at summen av ledergruppens individuelle erfaringer er tilstrekkelig til å få frem grunnlag som støtter strategiarbeidet på en meningsfull måte.

Med en prosessbasert tilnærming vil det bare unntaksvis foreligge gode nok utvalgs- og prioriteringskriterier som alle kan være enige om og som fungerer i praksis. Resultatet blir at alle (eller i hvert fall de som gjør seg mest gjeldende) får med sine favorittprosjekter- og initiativer, ofte gjensidig motstridende og nesten alltid uten tilstrekkelig ressursallokering.

Denne manglende evnen til å prioritere kan også skyldes at de eiermessige føringene ikke er tydelige nok, noe som vanligvis er et resultat av at eierne er fundamentalt uenige i hvordan bedriften skal videreutvikles.

De fleste norske teknologibedrifter har ulike typer eiere. Det kan være gründere som fremdeles er ansatte i bedriften, eller som av en eller annen grunn har trukket seg ut, familie og venner, nøkkelpersoner/eksterne styremedlemmer som har kjøpt seg inn eller profesjonelle investorer som business angels og/eller VC-er.

Alle disse har ulike forventninger til – og mål med – sin investering i bedriften. Noen er interessert i mest mulig verdiutvikling over tid, en rask exit eller årlig verdirealisering gjennom utbytte. Andre ønsker seg en trygg arbeidsplass eller oppnåelse av ulike kvalitative mål. Resultatet er målkonflikter som ikke lar seg forene til et tydelig mandat som bedriftens ledelse kan ta tak i.

Løsningen på dette problemet er utvikling av en eierstrategi.

En eierstrategi behandler, dokumenterer og forankrer omforente eierperspektiver og mål når det gjelder verdiutvikling-, realisering- og fordeling, ambisjonsnivå, risikoprofil, tidsperspektiv, finansiering og eierstruktur.

Ved å diskutere seg frem til en felles forståelse på disse områdene, vil bedriften være bedre rustet til å forstå både sin egen strategiske posisjon og mulighetsrommet for videre utvikling. Dette vil gi bedriftsledelsen nødvendige føringer for strategiarbeidet i tillegg til tydelige utvalgs- og prioriteringskriterier.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>