Forbrukerprogramvare – hva skjer?

Når vi i Core Group gjør analyser av bedriftsstrategier, pleier vi å si at for å forstå bedriftenes egentlige strategi, må man se på hva bedriften faktisk gjør, og ikke kun hva den sier at den gjør. Én god måte for å få et grep om et selskaps faktiske strategi, er å analysere hva selskapet foretar seg av strukturelle grep, og hvilke transaksjoner selskapet har vært involvert i.

I Core Groups ferskeste bransjeanalyse, som denne gangen dekker forbruker-programvare, har vi sett spesielt på de store, globale økosystemene Facebook, Apple, Google og Microsoft og deres oppkjøpsstrategier. Ved å undersøke og sammenlikne transaksjoner som økosystemene har gjennomført eller vært involvert i, har vi kunnet danne oss et godt inntrykk av hvilken retning disse selskapene går i, og hvilket strategisk målbilde de arbeider mot. Dette er svært nyttig og relevant informasjon, spesielt for alle som har interesser i norske programvareselskaper. Det vil være de store økosystemene som vil være kjøpere av programvareselskaper globalt, inkludert Norge. Jo tidligere man i selskapsutviklingen forstår dette, jo bedre er man skodd for å kunne lykkes med en god exit en gang i fremtiden.

I analysen har vi sett på 212 oppkjøp gjort av Facebook, Google, Microsoft og Apple siden 2007. Av disse fant vi at godt over halvparten av transaksjonene var relatert til forbrukerprogramvare, dog svært ujevnt fordelt på aktørene (Apple over 80 % og Microsoft under 40 %). Analysen viser at økosystemene siden 2007 totalt sett har kjøpt opp stadig flere selskaper for hvert år, med unntak av i finanskriseårene. Google leder klart an oppkjøpstrenden, og står for like mange oppkjøp som de andre tre til sammen.

Core Groups taksonomi deler forbrukerprogramvare inn i følgende strategiske grupper: spill, handel, privat helse, opplevelser, underholdning, nytteverktøy, læring og sosialisering. Av disse segmentene var klart størst oppkjøpsaktivitet innen underholdning og sosialisering, og kun et fåtall innen spill og helserelatert programvare. Et overraskende funn var at det innen læringssegmentet ikke ble identifisert en eneste transaksjon.

De ulike økosystemene har ulike strategier og målbilder. Facebook kjøper lite teknologi, og mest kompetanse, og fokuserer på å rendyrke rollen med å være en tilbyder av sosial infrastruktur (Social-As-A-Service). Apple har en tynn oppkjøpshistorikk, men har intensivert aktiviteten det siste året (tredobling fra 2012 til 2013), og styrker sitt forbrukerfokus spesielt innen opplevelser (kart og GPS). Google investerer jevnt over i alle segmenter, men har størst aktivitet på underholdning og sosialisering. Kun Microsoft har en posisjon i helse, etter at Google gav opp sitt Google Health-initiativ (og oppfordret brukerne til å overføre dataene direkte til Micorsoft HealthVault).

Vi i Core Group tolker det lave aktivitetsnivået i privat helse og læring som et tegn på at disse bransjene er i tidligfase, og ikke modne for konsolidering og oppkjøp. Dette burde være gode nyheter for eiere og investorer i norske programvareselskaper som har løsninger for privat helse og læring. Vi vet fra våre detaljanalyser at det innen disse områdene er stor aktivitet, også i Norge. Dette er områder som går en meget spennende tid i møte, og som vi i Core Group kommer til å følge ekstra nøye med på i det nye året.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>