Skjer overgangen fra papir til digital raskt nok for de tradisjonelle mediene?

Mediebransjen kjemper en tøff kamp for å posisjonere seg digitalt, der hvor veksten og fremtiden ligger. Ulike digitale forretningsmodeller prøves ut, og mulighetene er mange. Konkurransen er tøff, ikke minst fra de internasjonale aktørene. For å lykkes må fokuset være tydelig og klart, og ikke minst må nødvendige utviklingsressurser frigjøres.

Hodepinen til aktørene som kommer fra ”papirverden”, er at de ennå har flest papirlesere, og de største inntektskildene – annonser og opplag – kommer fortsatt fra papirmediet. Det forventes et fortsatt press på disse inntektskildene, og det igjen betyr ytterligere effektiviseringstiltak for å opprettholde resultatmarginen. Slik det ligger an i dag, er det vel bare VG og Dagbladet som har en posisjon med en majoritet av digitale lesere, og som kan vurdere å legge ned papiravisen og likevel ha en bærekraftig inntektsmodell. Alle andre har en betydelig lengre vei å gå med å flytte leserne fra papir til digital, og samtidig utvikle tilstrekkelig digitale inntektskilder før de kan sette en endelig strek over trykk- og distribusjonskostnader.

Effektivisering har bransjen holdt på med lenge, og det har vært gjennomført både strukturelle endringer og betydelige nedbemanninger. Core Groups nye medieanalyse viser at de kostnadsreduserende tiltakene i stor grad har vært knyttet  til reduksjon av antall ansatte. Det fins imidlertid en smertegrense for hvor få man kan være for å produsere innhold som er godt nok, og det haster derfor å gå igjennom alle andre tiltak som kan forbedre marginen i påvente av at brukerne blir heldigitale.

IT representerer ikke en konkurransefordel lenger, men det store flertall av medier har fortsatt sin interne IT-funksjon, som håndterer både infrastruktur- og applikasjonsdrift. Man har stort sett samordnet IT-drift i egne avdelinger eller selskap, men drifter altså fortsatt alt i egen regi. Det er kanskje ikke så rart; det krever mot og bestillerkompetanse for å håndtere eksterne leverandører og drifte ulike applikasjoner innen annonse, opplag, salgsstøtte, distribusjon, produksjon, økonomi, rapportering o.s.v., samt infrastruktur og spesialløsninger som har blitt utviklet over flere ti-år.

Den globale trenden er å se på IT-drift som en ekstern tjeneste, et syn som har eksistert lenge, og som har gitt betydelige kostnadsbesparelser i andre industrier. Vi mener at mediebransjen ikke har tid til å vente lenger. De må gjør som de andre industriene, identifisere det faktiske behovet og rydde opp. Ta i bruk skytjenester der det er hensiktsmessig, og kvitte seg med ”tunge”, interne IT-løsninger for å frigjøre ressurser og fokus til utvikling av kjernevirksomheten – nemlig det å produserer godt medieinnhold. Tradisjonell IKT er ikke lenger en konkurransefordel, men er i ferd med å bli en klamp om foten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>