Hverken EPJ eller App, men noe helt annet

Valgkampen er over. Kanskje ble vi ikke så mye klokere denne gangen heller. Og kanskje vil vi ikke merke noen større forskjell mellom den avgående og den påtroppende regjeringen. De viktige spørsmålene ble jo knapt diskutert i valgkampen. For uansett hva som skjer med den lille andelen av statsbudsjettet som er gjenstand for politisk uenighet, og uansett videre utvikling av oljefondet/bruken av handlingsregelen, vil det norske velferdssystemet komme under sterkt press i løpet av de neste 15-20 årene.

De viktigste driverne er velkjente: økt levealder, offentlige pensjonsforpliktelser og ikke minst befolkningens forventninger til hva hver enkelt kan få i pensjon. Svært få har nok erkjent, i betydningen virkelig tatt innover seg, konsekvensene av pensjonsreformen både på individ- og samfunnsnivå for de som er født etter 1965.

Hvis vi ikke radikalt reformerer helsesektoren slik at den blir i stand til å gjøre stadig mer med mindre ressurser, vil vi etter 2030 bli nødt til å stille stadig flere eldre ovenfor valget mellom å jobbe til langt opp i sytti- og åttiårene, eller leve på en pensjon som ikke på noen måte strekker til et anstendig livsopphold.

En slik helsereform vil ganske sikkert basere seg på substitusjon av teknologi for arbeid.

Til tross for at det skjer mye på dette området, går utviklingen frustrerende sakte.

Dagens helseløsninger er bygget rundt helseforetakene, legene, offentlige finansieringssystemer og andre helseaktørers behov. Dette er kompliserte løsninger som er vanskelig å bruke og som i liten grad gir pasientene tilgang til informasjon om egen helse. Samhandlingen, eller rettere sagt, mangelen på samhandling mellom leger, sykehus og andre institusjoner er ikke bare kritikkverdig, men potensielt livstruende. Kjernejournalprosjektet, som visstnok skal være ferdig i 2020, kommer neppe til å endre vesentlig på dette.

I den andre enden av helsemarkedet har det de siste årene har det vokst frem tusenvis av spisse medisin- og helseapplikasjoner. Disse applikasjonene kan lastes ned på mobilen og løser ett eller noen ganske få individuelle behov. De kan være morsomme å bruke, men mangel på sammenheng gjør at de er lite nyttige i et helhetsperspektiv.

Morgendagens medisin- og helseløsninger vil, i motsetning til dagens løsninger, bygges som helhetlige økosystem rundt pasientenes og deres familiers behov. Disse løsningene vil være enkle, morsomme å bruke og nyttige. En viktig faktor vil være integrasjon av offentlig og privat informasjon inn i en personlig sammenheng. Dette vil gi pasienter og pårørende bedre kontroll over egen og familiens helse og dermed skape en bedre grunnlag både for diagnose, forebygging og behandling.