Han hadde rett – It doesn’t matter!

Det er nå 10 år siden Nicholas Carr publiserte sin artikkel med denne overskriften i Harvard Business Review. Artikkelen fikk stor oppmerksomhet – og provoserte mange IT-ledere og –synsere. Vi trodde på og hevdet ITs strategiske betydning for virksomheter og hvordan IT ville bidra til å skape konkurransefordeler – og så kommer det en professor fra et av verdens mest prestisjefulle universitet og påstår at IT er uten betydning? Debatten gikk lenge og i mange fora – mang en IT-leder søkte argumentene for at Carr tok fullstendig feil. Gartner måtte ha ”ekstrabemanning” for å ta i mot alle henvendelsene fra frustrerte it-ledere – og selv husker jeg godt en frisk diskusjon da vi (jeg var den gang i ErgoGroup) inviterte nettopp Nicholas Carr til IT-tinget hvor han møtte norske it-ledere til debatt.

Carrs hovedbudskap var at IT ikke lenger vil representere en konkurransefordel – og dermed ikke ha en strategisk betydning i seg selv – når det er allment tilgjengelig for alle. Han underbygget påstanden med å studere utviklingen i bruk av IT i forretningslivet – og så at den fulgte samme mønster som utviklingen for andre ”infrastruktur-teknologier”, som jernbane og elektrisk strøm. En kort periode vil fremoverlente virksomheter kunne oppnå betydelige konkurransefordeler ved å utnytte teknologi som ikke er allment tilgjengelig i egen infrastruktur. I tidlige tider fantes det virksomheter som faktisk drev egen jernbane eller egne kraftverk. Men så fort tilgjengeligheten til teknologien øker og kostnadene synker – blir teknologien en ”commodity”, og fra et strategisk standpunkt kun en nødvendig input på linje med strøm – usynlig og uten betydning.

Hadde Nicholas Carr rett? Det er lett å peke på at IT faktisk har hatt stor betydning og blant annet bidratt til å snu opp ned på hele bransjer –internettets betydning for musikk-, bok-, reiseliv-,  finans- og mediabransjen for å nevne noen eksempler. Men følger vi Carrs resonnement, er IT også i disse eksemplene kun en innsatsfaktor – og uten strategisk betydning  siden den er tilgjengelig for alle. Det strategiske ligger i unik forretningsutvikling og produktutvikling  i den enkelte virksomhet.

Ytterligere ”bevis” på at Carr hadde rett, ser vi tydelig innen utviklingen av outsourcing og skytjenester.  Vi følger samme mønster som ved strøm – kjøper det fra leverandører med industrialiserte tjenester og betaler i større grad etter forbruk. Lengst i industrialiseringen av drift og applikasjonstjenester har de store indiske aktørene som TCS  (Tata Consultancy Services), Infosys og  HCL Technologies kommet. Det er ganske dramatisk når SAS annonserer ved inngåelse av avtale med TCS at de skal redusere IT-kostnader fra 6 til 3 milliarder.  Og for vel et år siden overlot Statoil sin IT-drift til HCL. I tillegg er tilbudet av industrialiserte tjenester fra skyen sterkt økende. Små selskaper som vårt eget – med 10 ansatte og en forventet vekst på 3-6 ansatte i året – får levert alt av ”felles infrastruktur” og programvare som skytjenester og har ikke investert i en eneste boks eller programvare for å drive butikken.

Så langt har de indiske ”kjempene” stort sett vist interesse for de aller største selskapene (kontraktene) her i Norge – og overlatt markedet for ”mellomstore” virksomheter til lokale/regionale aktører som Evry, Telecomputing, Basefarm og andre. I den andre enden er det mest nyetablerte selskap uten en infrastruktur-arv som baserer seg 100% på skytjenester.  Vi er i starten på en utvikling der disse ytterpunktene nærmer seg hverandre:

  • Selskap som TCS og HCL vil fortsatt primært være interessert i de store globale selskapene – men andre aktører fra lavkostland med industrialiserte tjenester for applikasjonsdrift og infrastruktur vil etter hvert utfordre lokale og regionale aktører også i mellommarkedet. Cognizant har allerede har vunnet kontrakter i dette markedet i Norge.
  • Prisene for drift- og applikasjonstjenester i ”mellommarkedet” vil bli satt under ytterligere press både fra nye aktører fra lavkostland med større grad av industrialiserte tjenester og fra leverandører av sky-tjenester (i første rekke IAAS – Infrastructure as a service). I øyeblikket er mellommarkedet i stor grad villig til å betale for verdien av nærheten til lokal aktør – men vil det vare i lengden når IT blir ”som strøm i veggen”?
  • Andelen små og mellomstore virksomheter – ikke minst innen tjenestesektoren – som vil basere seg 100% på sky-tjenester, vil øke betraktelig.

Nicholas Carr hadde rett. For de lokale og regionale tjenesteleverandørene vil det by på betydelige utfordringer i posisjonering og utvikling av tjenestetilbudet i konkurranse med mer industrialiserte tjenester fra lavkostland og fra skyen. Helt sikkert er det at enhetskosten for tjenestene vil fortsette å reduseres – til dels betydelig.

Et godt råd til de virksomheter som fortsatt sitter på egen infrastruktur i  en egen data-avdeling eller i en ”shared services”- organisasjon; kvitt deg med dette mens det ennå er en viss interesse og betalingsvillighet  i markedet for å overta virksomheten – holdbarhets-datoen kan være kortere enn du tror!