Big Data utfordrer personvernet

Core Group har tidligere adressert problemstillingene rundt personvern og rettigheter når vårt samfunn digitaliseres. Debatten i media har på ingen måte avtatt, og spenningsforholdet mellom Datatilsynet og Forbrukerombudet på den ene side, lovgivende myndigheter på den annen side og internasjonale tjenesteleverandører på den tredje side er nå mer aktuelt og relevant enn for bare et halvt år siden.

I midten står individet.

I hvilken grad skal opplysninger om meg lagres? Spørsmålet er relevant fordi Norge ligger helt i verdenstoppen i bruk av digitale kanaler. TNS Gallup rapporterer at 85% av oss bruker internett daglig, 79% har en smarttelefon og 44% har et nettbrett.

Den reviderte ekom-loven av 1. juli 2013 har fått en ny paragraf om ”vilkår knyttet til lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr” – den såkalte «cookieparagrafen». Det kreves nå et aktivt samtykke, og at det gis klar informasjon på nettstedet om hva som innhentes av informasjon, hvordan, når og hvorfor. Datatilsynet har utrykt skepsis til løsningen, og vi er enig. Aktiv aksept ansees å være gitt der nettleseren er forhåndsinnstilt på å akseptere cookies. Dette vil derfor ha liten praktisk betydning.

Cookieparagrafen kommer altfor sent, og står i fare for å være irrelevant allerede. Den adresserer kun atferd i én enkelt kanal. Det er på mange måter gårsdagens problemstilling. Parallell-konsum av innhold og forbrukeratferd på tvers av kanaler er det bransjen nå er opptatt av. Analyseverktøy knyttet til Big Data søker å gi oss relevante svar på nettopp dette. Og store internasjonale aktører bruker betydelige summer for å skaffe seg fremtidige konkurransefortrinn. Det er heller ikke tilfeldig at aktører som Accel Partners setter opp en nytt 100 m USD investeringsfond som kun skal investere i oppstartselskaper som leverer løsninger for lagring og analyse av Big Data (såkalt data driven software). TNS lanserte nylig Social Media Tracker, som kartlegger atferd i sosiale kanaler og sier noe om samspillet mellom nye og tradisjonelle medier.

Core Group arbeider med flere vekstselskaper innen teknologisektoren. Enkelt sagt ser også vi en trend som går mot at verdidrivere for selskaper basert på produkter og tjenester, i større grad erstattes av verdidrivere rundt innsikt som går på individets bruk av de samme tjenestene og produktene. En verdidriver er typisk en av flere betingelser som må være oppfylt for at selskapet skal være interessant for investorer å investere i. Spesielt ser vi trenden innen alt som er B2C-orientert. Og det samles inn mye data.

Datatilsynet offentliggjorde forrige uke rapporten ”Personvernprinsipper under Press”. I et intervju med Computerworld (nr. 27/2013) beskriver Bjørn Erik Thon motsetningene godt: ”Personvern handler om registrering av minst mulig data, mens Big Data handler om registrering av mest mulig data”. Innsamling av store mengder data med opplysninger er nødvendigvis ikke problematisk før disse kan kobles mot et enkelt individ.

Da er vi tilbake til individet. Norge er et tillitssamfunn. Det er kanskje vårt fremste konkurransefortrinn internasjonalt.

Hva skjer dersom vi på et tidspunkt i fremtiden ikke lenger har tillit til våre fundamentale digitale tjenester?