Modne oppstartsbedrifter i dødens dal

Den globale teknologiutviklingen og globalisering av lokale markeder er de viktigste drivkreftene bak fremveksten av digitale bedrifter. Oppstartsselskaper gjør lurt i å være på lag med disse megatrendene. Nesten alle gründere vi er i kontakt med, forstår dette uten videre. De fleste utdyper hvordan den ene eller begge megatrendene danner grunnlaget for forretningsidéen deres allerede på de første sidene av forretningsplanen.

De globale megatrendene har imidlertid en annen implikasjon som kanskje er forstått, men i mindre grad erkjent.

Siden utviklingen fortsetter uavhengig av hva enkeltaktører foretar seg, må hver enkelt aktør forholde seg til at forretningsmuligheten kan bli mindre attraktiv eller forsvinne. Vi kaller dette for mulighetsvindu, løselig oversatt fra det engelske ”window of opportunity”.

Mulighetsvinduet kan være helt ned i 6-18 måneder for enkelte digitale konsepter. Det betyr i praksis at bedriften må være etablert, ha skaffet såkornkapital, utviklet produktet, inngått avtaler med de riktige distributørene, solgt til de første kundene og skaffet vekstkapital, tilstrekkelig til å skape lønnsomhet i bedriften, i løpet av perioden.

Alternativet er at konkurrentene kommer på banen og gjør en i utgangspunktet god forretningsidé om til en ulønnsom forretning. Dette skjer ikke nødvendigvis gjennom at bedriften går konkurs, men ved at konkurransen hardner, prisene presses og marginene forsvinner.

Det lokale CMS-markedet er et godt eksempel på denne dynamikken. Her er det fremdeles haugevis av aktører. De fleste befinner seg langt inne i ”the valley of death” der den lille fortjenesten som oppnås, investeres i neste runde med teknologiutvikling, som er nødvendig for å ikke sakke akterut. Aksjonærene får ingenting, selv ti år etter at bedriften ble etablert.

Felles for mange av de aktørene som befinner seg i denne, lite lystige, situasjonen er en manglende erkjennelse, helt fra oppstarten av bedriften, av at tid er en essensiell faktor. Og her mener jeg ikke bare time-to-market, men tiden det tar å bygge bedriften, fra idè til positiv kontantstrøm.

Så hva skal en bedrift som sitter på den andre siden av et lukket mulighetsvinduet gjøre?

Jeg ser følgende strategiske opsjoner:

Fortsette vandringen i dødens dal, med lav vekst og marginer som fluktuerer rundt null. Dette er den foretrukne opsjonen for norske programvarebedrifter, til tross for at den ikke er lønnsom for aksjonærene i bedriften. Gevinsten er det kundene som får, gjennom gode priser på produkter og løsninger.

Investere videre i eksisterende produkt(er). For de fleste bedrifter i dødens dal er dette bare en teoretisk opsjon. For det står jo ikke investorer i kø for å investere frisk kapital i gårsdagens forretningsmuligheter.

Selge bedriften. Dette er i mange tilfeller også kun en teoretisk opsjon siden verdien på modne bedrifter med gårsdagens løsninger, som ikke tjener penger, er begrenset. Et mer realistisk alternativ er å legge ned driften og fristille de ansatte til mer produktive oppgaver.

Fusjonere med komplementære bedrifter. Dette kan være en vei ut av uføret dersom fusjonen bidrar med synergier, for eksempel dersom den styrker strukturkapitalen, bidrar til reduserte kostnader eller fører til styrket distribusjon og volum. Dessverre ser vi få slike fusjoner i den norske programvarebransjen. En av årsakene er nok at de negative synergiene i mange tilfeller vil overskygge de positive, siden det er en betydelig utfordring å få to eller flere ”likeverdige” bedrifter til å fungere sammen.

Re-fokusere bedriften. Dette kan være en god løsning i de tilfellene det er om å gjøre å få med seg eksisterende aksjonærer. Alternativet er jo å legge ned og starte på nytt med nytt konsept og nye aksjonærer.

Det beste er imidlertid å erkjenne at det er viktig å satse på forretningsutvikling allerede fra oppstart, og på denne måten utnytte mulighetsvinduet mens det er der.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>