Gjeldskrise i norske bedrifter

Teknisk gjeld er et stadig økende problem internasjonalt, og også norske bedrifter er i ferd med å bygge opp en gjeldsbalanse av enorme dimensjoner. Det viser en markedsundersøkelse Core Group har gjennomført på vegne av konsulentselskapet Antares i mai i år.

Begrepet ”teknisk gjeld” er en metafor som tar utgangspunkt i å sammenlikne det å ta snarveier i systemutvikling med det å ta opp lån i en bank. Ved å låne penger kan man raskere få gjort det man ønsker (les: ta snarveier for å levere raskt til forretningssiden eller kunder), men man får med seg gjeld med renter i form av fremtidig lavere effektivitet, lengre time-to-market, større risiko og høyere kostnader ved endringer.

Gjeldsgraden er klart høyest i IT-intensive bedrifter med eldre, virksomhetskritiske kjernesystemer, og sektorer som bank og finans er spesielt utsatt. Problemet med teknisk gjeld kommer tydeligst til overflaten når det oppstår behov for endringer i eksisterende løsninger, skifte av leverandører, utvikling av manglende prosesstøtte eller når markedsmessige krav til utviklingshastighet øker. Andre typiske situasjoner er når organisasjoner vokser raskt, enten organisk eller gjennom strukturelle initiativer som fusjoner, oppkjøp etc.

Undersøkelsen viser at norske IT-ledere erkjenner problemet med teknisk gjeld, og at man arbeider aktivt med moderniseringstiltak for å håndtere problemet. En utfordring er imidlertid at det fortsatt er problematisk å kommunisere behovet for ”gjeldssanering” til forretningsledelsen og å få aksept (les: budsjetter) for å gjennomføre nødvendige tiltak. Flere av de spurte i undersøkelsen melder om nøkkelen for å få gjennomslag for saneringstiltak er å kunne vise til et business case med annen kortsiktig tilleggsverdi.

Erfaringsmessig må man ta høyde for at endringer må skje på både prosessmessig, organisatorisk og teknisk plan for å lykkes med moderniseringsprosesser. For å identifisere hvor skoen trykker mest, bør man først gjennomføre en kartlegging av problemets omfang for deretter å angripe elefanten – bit for bit. Beste praksis tilsier at moderniseringsprosessen bør implementeres stegvis og med hyppige leveranser – samtidig som man benytter tydelig KPIer for å synliggjøre verdi for forretningssiden.

Og – selvsagt må man ta lærdom av tidligere feil, og adoptere gode rutiner for å unngå at tekniske gjeld oppstår fremover, og at man atter en gang går i luksusfellen og havner i gjeldskrise.

En kommentar på “Gjeldskrise i norske bedrifter
  1. Dan Vigeland Dan Vigeland sier:

    Geir Amsjø kommenterer bloggen på scrummaster.no

1 Pings og/Tilbakesporinger for "Gjeldskrise i norske bedrifter"
  1. […] For forsikringsbransjen byr dette på en rekke utfordringer i en tid der mye av fokuset og ressursene er bundet opp i etterlevelse av regulatoriske krav som Solvens II og ORSA, søken etter alternative allokeringer av kapital som følge av lave renter, og høy kompleksitet og teknisk gjeld i kjernesystemer. […]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>