Alle etterspør medienes digitale strategi, men ingen spør hva deres strategi på papir er

Den ubønnhørlige trenden med stadig avskalling av papirlesere vil fortsette. Vi i Core group har gjennomført en medieanalyse som viser at avisene har mistet 20% av sine papirlesere siden toppåret 2008. Nå tyder også annonsestatistikken fra IRM på at strukturforandringen der annonsørene velger bort dagspresse til fordel for tv og digital annonsering på web og mobil, går raskere enn først forventet. Dagspressen har vært størst og hatt en markedsandel i reklamemarkedet på over 40% før finanskrisen, men estimatene viser nå at i løpet av et par år vil dagspresse- og internettannonsering ha like stor markedsandel på om lag 26%.

Til nå har papiravisene langt på vei kompensert fallet i volum med prisvekst, videre har de fleste avisene ikke skilt ut sin digitale virksomhet i egne enheter, og de får således positive bidrag fra økte annonseinntekter fra sine nettaviser. Det gjøres nå også mange forsøk på å lage ulike betalingsmodeller for digitalt innhold. Det gjenstår å se om betalingsviljen er til stede, og hvilke modell som får størst gjennomslag hos leserne.

Med disse rammene, hvilken strategi har papiravisene? Så langt ser det ut til at kostnadskutt med særlig fokus på bemanningsreduksjoner har vært det eneste saliggjørende for bransjen. Vår medieanalyse viser at avisene har redusert antall årsverk siden toppåret 2008 med 25%. Dette har selvfølgelig gitt effekt på bunnlinjen, men lønnskostnadene utgjør bare en tredjedel av de totale driftskostnadene. Hva da med de andre to tredjedelene? Vår medieanalyse viser at andre driftskostnader som trykk, distribusjon, teknologi og generelle driftskostnader er om lag på samme nivå som i 2008, et stort kostnadsområde som er uberørt.

I løpet av 2012 har det ene mediekonsernet etter det andre gått ut med spareplaner og bemanningsreduksjoner i hundremillionersklassen. Det ser ut til at turen for fullt har kommet til redaksjonene som nå må redusere sine journalistiske staber. Det ligger i alle avisers sjel å skjerme de skrivende lengst mulig, men nå ser det ut til at det kuttes kraftig også på innholdsproduksjonen. Etter mange gode år tross alt, med driftsmarginer på 10%, er jeg sikker på at redaksjonene kan bli både mer effektive og levere godt lesestoff med færre ansatte, men dette kan jo ikke være en bærekraftig langsiktig strategi.

Med fallende annonse- og opplagsinntekter på papirproduktet, hvor lenge kan man redusere den redaksjonelle bemanningen? Hva gjør man med den største kostnadsposten som er andre driftskostnader? Spørsmålene er mange. Noen aviser har allerede oppnådd en god digital posisjon og vil nok trykke papiraviser til tallene er røde og så fortsette heldigitalt. For svært mange andre aviser blir abonnementsmassen bare eldre og eldre. Det kommer få nye abonnenter til papir i dag, og det er positivt som Thor Gjermund Eriksen (Amedia) sa under Media Business, at levealderen også blir høyre år for år. Den negative trenden kommer man imidlertid ikke fra, men fallet kan bli svakere.

Nedbemanninger er blitt hverdagen hos papirmediene. Mange driver nå kontinuerlig med kostnadsreduksjoner, men de færreste har så langt gått løs på den største kostnadsposten som er knyttet til produksjon, trykk og distribusjon. Her er det fortsatt mulig å redusere, men det krever noen tøffe strategiske avgjørelser og kompetanse om mulighetsrom. Så langt kan det se ut til at ingen tør å planlegge ut fra et scenario der abonnementsmassen på papir er halvert. For dit kommer man garantert før eller siden, og hvilke ressurser trenger man egentlig da? Kanskje like greit å komme i gang med denne jobben – først som sist?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>