26% årlig vekst i mobilprogramvare

Core group har gjort en analyse av 96 norske mobilprogramvare-bedrifter i ulike bransjesegmenter og subsegmenter. Med unntak for Opera Software, er bedriftene i dette segmentet i hovedsak små. 90% hadde en omsetning under 50 MNOK i 2010.

Vekstraten (5 års CAGR) for markedet som helhet var 26%.

Et interessant funn var at omsetningsveksten for infrastruktur og basisteknologi var vesentlig høyere enn for applikasjoner. Her var det liten forskjell på forretningsapplikasjoner og forbrukerapplikasjoner. Dette til tross for at de fleste nye mobilprogramvarebedriftene som etableres for tiden, fokuserer på App-utvikling.

Totalt sett har mobilprogramvare ikke vært lønnsomt ennå, verken på 5 eller 10 års sikt. Unntaket er Opera Software, som har hatt god lønnsomhet i store deler av perioden. Lønnsomhetsutviklingen er likevel positiv.

Kanskje 2012 blir det første året der mobilprogramvare er lønnsomt?

Vi ser ellers at det er mye M&A-aktivitet internasjonalt, i motsetning til i Norge der det er lite slik aktivitet. Det lille som har skjedd, har i stor grad vært knyttet til Opera Software.

Vår konklusjon er at markedet for mobilprogramvare er umodent og har et stort potensial de neste 3-5 årene.

Videre vil vi på bakgrunn av analysen gjøre følgende prediksjoner:

 • Mobil- og enterprise-programvare vil konvergere ytterligere
 • Basisteknologi, som i dag leveres av egne aktører, vil bygges inn i de globale økosystemene, som Facebook, Apple, Google og Microsoft
 • De digitale økosystemene vil konvergere med telekom-operatører, banker og kredittkortselskaper på betalingsområdet
 • Systemintegratorene vil etter hvert komme på banen i B2B-markedet og drive ytterligere vekst
 • Internasjonalt vil M&A-aktiviteten holde seg høy de neste 3-5 årene

Forøvrig registrerer vi at det er stor interesse knyttet til lokale mobilprogravarebedrifter for tiden. Kanskje en av dem ender opp med å bli en global vinner?

 

2 kommentarer på “26% årlig vekst i mobilprogramvare
 1. Jon Espen sier:

  Hva er mobilprogramvare definert som i denne analyse ?

 2. Truls Unholt Truls Unholt sier:

  Vi har definert mobilprogramvare inn i fire delsegmenter : 1) Håndsett infrastuktur, 2) Basisteknologi (løsninger som støtter utvikling, sikkerhet, betaling, administrasjon, integrasjon osv.) 3) Forretnings-applikasjoner (eks. prosesstøtte og markedsføring) og 4) Forbrukerapplikasjoner (eks. personlig produktivitet, spill og underholdning). Rene konsulentbedrifter er holdt utenfor. Det samme gjelder konsulenter som leverer produkter, men der dette er en liten del av omsetningen. Vi har også gjort noen andre avgrensninger iht. omsetning, lokalisering, oppkjøp, konkurser, etablering osv. Dette for å få et håndterbart datasett å jobbe med.

  Vi skal i gang med en presentasjonsrunde av rapporten nå og presenterer den gjerne for et utvidet publikum.

1 Pings og/Tilbakesporinger for "26% årlig vekst i mobilprogramvare"
 1. […] Ser en på dagens nyetableringer, er disse i større grad sentrert rundt consumer internet, spill ogmobilitet med fokus på anvendelse av eksisterende teknologi og utvikling av nye […]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>