Finanskrisen har skapt en ny IT-boble

For noen uker siden ble Facebook tatt på børs (IPO på Nasdaq). Som vi alle vet, har det blitt en unektelig fiasko. Aksjeprisen har stupt fra 38 USD ved noteringen til 31,41 USD i skrivende stund.

Det som virkelig er overraskende, er at internett var fullt av advarsler mot en så høy introduksjonspris i lang tid før børsnoteringen. Kritikerne pekte på både urealistiske multipler, usikre vekstutsikter, spekulative nye forretningsmodeller… Facebook er dessuten ikke et enkeltstående tilfelle. Spør aksjonærene i Zynga eller Groupon hvor fornøyde de er med post-IPO kursutviklingen i disse selskapene. Antakeligvis ikke noe særlig.

Vi er midt i en ny IT-boble, en boble som nok en gang har ført til en ukritisk overprising av IT-selskaper, spesielt ved børsnotering, når informasjon er minst tilgjengelig for den jevne investoren.

Grunnen er, blant annet, finanskrisen. For å redde verden fra en økonomisk ”double-dip” har alle de største sentralbankene injisert massive mengder med likviditet i markedet samtidig. De samme sentralbankene har også senket renten til mellom 0 og 1 prosent. Dermed opplever vi en massiv allokering av kapital verden rundt. Mens arbeidsledighet og skjør økonomisk vekst i realøkonomien herjer, er vi vitne til en priseksplosjon på råvarer, edle metaller, råolje og … IT-aksjer.

Samtidig har den økende gjeldsgraden i de fleste statene i verden kombinert med de to ovennevnte tiltak fra sentralbankene ført til at modellene for en seriøs verdsettelse av IPO-kandidater blir nærmest ubrukelige hvis man ikke trår varsomt.

Før det første blir metoder basert på multipler og historikk av transaksjoner på sammenliknbare selskaper fort vridd. Tidligere IPOer og transaksjoner kan sette standarden for nye verdivurderinger og dette kan fort ende opp i en selvforsterkende prisspiral.

For det andre har CAPM-modellen, som er et vanlig verktøy for å beregne diskonteringsrenten i verdivurderinger, blitt satt ut av spill for langsiktige investeringer. De finansielle instrumentene som man pleide å betrakte som benchmark for risikofri rente, en grunnleggende faktor i CAPM modellen, var høyst likvide verdipapirer utstedt av Treasury i USA. I dag er det slik at kredittvurderingsfirmaet S&P har nedgradert USAs langsiktige kredittverdighet fra AAA ned til AA+ med negative utsikter. Egan Jones har vært enda strengere i deres vurdering og nedgraderte den langsiktige kredittverdigheten til USA ned til AA i mai i år.

Vi tror altså at investorer må trå meget varsomt når det gjelder IPOer for IT-selskaper, men at det fortsatt er mulig å gjøre fornuftige investeringer ved å ta noen forbehold i deres egen verdsettelse av IPO-aksjer.

Det er spesielt viktig i disse dager å fokusere på fundamentene i det aktuelle selskapet. Hva utgjør kjernevirksomheten i selskapet? Hva er dets nåværende kontantstrøm og hvordan vil denne utvikle seg ift kjernevirksomheten? Hvilke selskaper har blitt brukt som sammenlikning for verdivurderingen? Nye, framtidige inntektsstrømmer fra nye produkter eller forretningsmodeller må vurderes med stor skepsis. Det er nettopp disse framtidige inntektskildene som enkelt kan bli brukt for å blåse opp verdien av selskapet.

Investeringshorisonten må i tillegg reduseres betraktelig. Vi tror at en investeringshorisont på fem år er det maksimale som den voldsomme utviklingstakten i teknologien tåler. Har man en 10 års horisont, må man diskontere kraftig etter år 5 eller bruke mer kompliserte modeller som realopsjoner.

Bruker man CAPM-modellen for verdivurdering, må man være konsekvent med den foreslåtte praksisen og bruke kortsiktige verdipapirer utsatt av Treasury i USA som referanse for risikofri rente. Det er konsistent fordi tidshorisonten for investeringen og for renten stemmer dermed overens. Samtidig har verdipapirer fra USA klart å beholde sin rolle som risikofri benchmark for kortsiktige verdipapirer, noe som gjør CAPM-modellen fortsatt gyldig.

Til slutt anbefaler vi å arbeide med vurderingsmodeller som håndterer flere scenarioer, både når det kommer til diskonteringsrenten, makroøkonomiske muligheter og evnene som selskapet har til å takle nåværende og potensiell konkurranse.

 

0 kommentarer på “Finanskrisen har skapt en ny IT-boble
1 Pings og/Tilbakesporinger for "Finanskrisen har skapt en ny IT-boble"
  1. […] Dette skaper store utfordringer ift. bruk av tradisjonelle metoder for verdivurdering, ikke bare for IT-selskaper i tidlig fase, men også for børsnoterte selskap som Zynga, Groupon og Facebook, som alle ble vurdert til en skyhøy verdi i forhold tilunderliggende verdidrivere. […]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>