Telekom på dypt vann

Core group er svært skeptiske til bærekraftigheten til dagens norske telekom-bransje. Våre analyser viser at bransjen ikke har noen melkeku lenger og taper terreng i forhold til software-bransjen. Kun 1/3 av telekom-selskapene i vår analyse har en tilfredsstillende avkastning i forhold til et normalt avkastningskrav på investert kapital.

Bakteppet for denne lave verdiskapingen er at veksten i form av økt markedspenetrasjon er i ferd med å flate ut, eller – som for i segmentene fasttelefoni og SMS – gå inn i en fase med negativ utvikling. Videre viser det seg at inntektspotensialet fra nye IP-baserte tjenester som IP-TV, Maskin-til-Maskin-kommunikasjon, Unified Communication og andre Cloud-baserte tjenester ikke tilfaller de tradisjonelle telekom-aktørene. Telekom-bransjen taper terreng i forhold til software-bransjen, spesielt mot internasjonale aktører som jobber i det såkalte internettbaserte økosystemet.

På den ene siden illustrerer analysen behovet for en re-strukturering av bransjen. Vi forventer en økende grad av konsolidering av både infrastrukturen, driftsfunksjonene og tjenesteplattformene. De selskapene som ikke klarer å tilpasse seg den nye virkeligheten i bransjen, vil forsvinne.

På den andre siden viser det også behovet for å tilpasse innovasjonsprosessen for å kunne skape vekst. Telekom-aktørene må bli mer like de ledende IT-plattformbaserte selskapene, hvor endringstakten er dager (og noen ganger timer) og ikke år. Dette vil kreve fundamentale endringer i utviklingen av underliggende infrastruktur, prosesser, organiseringen og ikke minst holdningen og kulturen i selskapene.

Konklusjonene fra våre analyser av telekom-bransjen er forøvrig bredt dekket i siste utgave av Økonomisk Rapport, sammen med uttalelser fra meningsbærere fra interesseorganisasjoner, virkemiddelapparatet og politiske myndigheter. Med utgangspunkt i vår ambisjon om å være det ledende norskbaserte analyse- og rådgivingsmiljø på TMT (Teknologi, Media og Telekom) ser vi frem til ytterligere debatt rundt disse problemstillingene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>