1/3 av norske telecomoperatører destruerer verdi for sine eiere

Core group har gjort en analyse av verdiskapingen i det norske telecom-markedet. Analysen har sett på 2010-regnskapstallene til 86 norske telecomoperatører med omsetning over 10 millioner. Selskapene omfatter både netteiere og tjenestetilbydere innen både bredbånds- mobil- og fasttelefonisegmentene.

Selskapenes verdiskaping er analysert ved hjelp av en ROIC- (“Return On Invested Capital”) modell, og analysen viser at 31 av selskapene har negative ROIC, 27 selskaper har ROIC mellom 0 og 10%. De resterende 28 selskapene har ROIC over 10%.

Dette betyr at 1/3 av selskapene destruerer verdi for sine eierne. Videre betyr dette at kun 1/3 av selskapene har en tilfredsstillende avkastning i forhold til et normalt avkastningskrav. Det er med andre ord få norske telecom-selskaper som har skapt økonomisk verdi for sine eiere i løpet av de siste 10 årene.

Analysen illustrerer behovet for en re-strukturering av bransjen. Vi forventer en økende grad av konsolidering av både infrastrukturen, driftsfunksjonene og tjenesteplattformene. De selskapene som ikke klarer å tilpasse seg den nye virkeligheten i bransjen vil forsvinne. Se for øvrig oppslag i http://www.dagensit.no/article2270496.ece